Ciąg dalszy remontu parkanu

Ciąg dalszy remontu parkanu


Na początku lipca rozpoczął się remont pozostałej części ogrodzenia – ściany wschodniej i południowej parkanu wokół naszej cerkwi parafialnej.

Podjęte prace remontowe dotyczą renowacji części zabytkowego ogrodzenia w formie muru kamiennego nakrytego cementowym parapetem oraz bramki bocznej murowanej z cegły.  

Rozpoczęcie prac remontowych stało się możliwe dzięki środkom z budżetu województwa podlaskiego i Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz dzięki wsparciu i zaangażowaniu wielu ludzi, ofiarodawców.

Do realizacji inwestycji w zakresie prowadzonego remontu niezbędny jest wkład własny, dlatego zwracamy się z prośbą o ofiarę na wsparcie remontu ogrodzenia. Wpłaty można dokonać na numer konta parafii lub w czasie nabożeństw w „swiecznom jaszczyku”.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.