Duchowieństwo

Proboszcz parafii ks. prot. Andrzej Busłowski

Wikariusz ks. prot. Marek Litwiniuk