Działalność młodzieży prawosławnej z dwóch krańców Polski

Działalność młodzieży prawosławnej z dwóch krańców Polski


14 kwietnia 2022r. odbyło się spotkanie zarządu Bractwa Młodzieży Prawosławnej z Lubina (diecezja Wrocławsko-Szczecińska) z prawosławną młodzieżą Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Dubinach, którego opiekunem jest ks. Andrzej Busłowski i uczniami LO z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce.

Spotkanie, które odbyło się z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Pawła, prawosławnego biskupa Hajnowskiego, dotyczyło funkcjonowania portalu internetowego i ,,Prawosławnego Internetowego Radia Głos Wiary online” którymi zebrana młodzież zajmuję się już od jakiegoś czasu.

Głos Wiary online, to prawosławny portal, gazeta i radio internetowe, których inicjatorami są młodzi ludzie z Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Lubinie pod opieką ks. Bogdana Repeła, proboszcza Parafii Prawosławnej Św. Trójcy w Lubinie.

Media te prowadzone są z błogosławieństwa Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Jerzego, Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławsko-Szczecińskiego. 

Członkowie Bractwa Prawosławnego w Lubinie swoje radio i stronę internetową prowadzą z wielkim zaangażowaniem. Do współpracy zaprosili już prawosławnych wiernych, a od jakiegoś czasu współpracują z młodzieżą prawosławną z Dubin, Hajnówki i okolic.

W ramówce radiowej znajdziemy między innymi ciekawe wywiady, kąciki tematyczne, fragment Biblii, żywoty świętych czy bajki nagrywane przez członków redakcji.

Pierwsze spotkanie osób, które wyraziły chęć działania w radiu i portalu internetowym odbyło się online. Było ono bardzo owocne i skłoniło do spotkania się na żywo!

Spotkanie zorganizowane przez członków BMP w Lubinie, ich opiekuna ks. Bogdana Repeła i parafię prawosławną w Dubinach miało na celu opracowanie planu dalszej działalności, wymienienie się uwagami, spostrzeżeniami, nowymi pomysłami, ale przede wszystkim chodziło o integrację.

Wspólnie spędzone chwile, rozmowa, zbudowały wyjątkowe relacje i wykreowały niezwykłe więzi.

Cieszymy się, że Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Dubinach, którego członkami są młode osoby nie tylko z Dubin, ale też z Hajnówki i okolic regularnie troszczy się o Krynoczkę, koordynuje charytatywne zbiórki za granicę, a teraz zaangażowało się w kolejną wyjątkową aktywność, dla dobra cerkwi, pożytku ludzi i dla chwały Boga, co cieszy szczególnie.

Jest nam niezmiernie miło, że młodzież, którą dzielą kilkusetkilometrowe odległości chce być ambasadorami prawosławia nie tylko w swoich parafiach, ale także na falach radiowych, w nowych formach przekazu.

BMP w Lubinie zaprasza prawosławną młodzież do współpracy z portalem i radiem Głos Wiary Online.

Jeśli chcesz nagrać audycję, przeczytać fragment Biblii, żywoty świętych czy opowiedzieć bajkę lub swoją historię, redakcja radia zaprasza do kontaktu! Nie musisz mieć doświadczenia, wystarczy, że wykażesz się zaangażowaniem i będziesz chciał/a rozpocząć pisanie do gazety czy nagrywanie programów radiowych. 

Jeśli chcesz zostać redaktorem lub prezenterem Głosu Wiary zgłoś się pisząc pod adres redakcja@gloswiary.online.

Plany na dalszą wspólną działalność już są. Mamy nadzieję, że z Bożą pomocą uda się je zrealizować. Do następnego spotkania! 

Tymczasem zapraszamy do śledzenia portalu internetowego a w radiu – życzymy miłego słuchania https://gloswiary.online/

Zdjęcia