Fundusze na remont cerkwi parafialnej

Fundusze na remont cerkwi parafialnej


W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nasza parafia przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz Urzędu Gminy Hajnówka otrzymała dofinansowanie przeznaczone na prace remontowe i konserwatorskie dla zabytków.

W ramach zadań zostaną przeprowadzone prace remontowe cerkwi parafialnej. Dzięki otrzymanym funduszom świątynia zyska pod względem funkcjonalnym i estetycznym.

W środę 11 października Pan Jacek Bogucki, Senator RP z naszego okręgu wyborczego, na ręce ks. proboszcza wręczył promesy na uzyskane dotacje. W spotkaniu przy cerkwi Zaśnięcia NMP uczestniczyli Pan Andrzej Skiepko, Starosta Powiatu Hajnowskiego, Pani Lucyna Smoktunowicz, Wójt Gminy Hajnówka, duchowni z naszej parafii oraz przedstawiciele rady parafialnej.

Zdjęcia