Informacja dotycząca sakramentów spowiedzi i Eucharystii (okres 11.04-21.04)

Informacja dotycząca sakramentów spowiedzi i Eucharystii (okres 11.04-21.04)


Drodzy Parafianie, Bracia i Siostry !

Uwzględniając decyzje władz państwowych z dnia 24 marca b.r., dotyczące wprowadzenia stanu epidemii i ograniczenia udziału wiernych w nabożeństwach do 5 osób, apelujemy do naszych wiernych o poważne potraktowanie ograniczeń oraz stosowanie się do nich. Zasada 5 osób będzie przez nas przestrzegana.

Nabożeństwa będą sprawowane zgodnie z harmonogramem. Podczas nabożeństw będziemy modlić się za naszych parafian. Będziemy wspominać wszystkie imiona przedłożone nam na karteczkach, najlepiej zrobić to poprzez naszą parafialną pocztę mailową parafiadubiny@op.pl.

Poświęcenie palm odbędzie się w sobotę 11.04. podczas nabożeństwa Całonocnego Czuwania o godz. 17.00 (poświęcenie palm około godziny 18.00) i 12.04 podczas Św. Liturgii o godz. 9.00 (poświęcenie palm ok. godz. 10.00).

Palmy należy położyć w tych dniach na specjalnie przygotowanym stole w przedsionku cerkwi (z zaznaczeniem czyja jest to palma).

Palmy odbieramy w sobotę od godz. 19.00 do 19.30 i w niedzielę od godz.  10.30 do 11.00 z zachowaniem zasady 5 osób obecnych w cerkwi.

W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby wiernych obecnych na nabożeństwach do 5 osób, starając się wyjść naprzeciw osobom chętnym przystąpić do sakramentów spowiedzi i Św. Eucharystii ustalamy dyżury duchownych w świątyni parafialnej: w poniedziałek, wtorek i środę w godzinach 16.00-17.00, podczas których można się wyspowiadać.

Bardzo prosimy  osoby pragnące przystąpić do sakramentów spowiedzi i Eucharystii o wcześniejsze, telefoniczne (856822704) ustalenie dnia i godziny przyjścia do cerkwi, w wg wyżej podanego harmonogramu, aby uniknąć kolejki przed świątynią.

W poniedziałek,  wtorek, środę i czwartek  o godzinie 8.00 będą sprawowane św. Liturgie. Pod koniec każdej Liturgii będzie udzielany Sakrament Eucharystii. Do Eucharystii można przystępować w grupach po 5 osób. Po przystąpieniu do Eucharystii opuszczamy cerkiew i dajemy możliwość przystąpienia do Czaszy kolejnej 5-osobowej grupie osób. Eucharystia będzie udzielana jeszcze pół godziny po modlitwie Eucharystycznej.

Pamiętajmy o zachowaniu postu Eucharystycznego i przeczytaniu modlitw przed Eucharystią (tekst modlitw dostępny niżej)!

W świątyni obowiązuje nas zachowanie bezpiecznej odległości między osobami (min. 2 metry). Bądźmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i innych. Stosujmy się do zaleceń sanitarnych.

W Wielki Piątek (17.04)  będzie można podejść do Św. Płaszczenicy w godzinach 18.00 – 21.00.

W Wielką Sobotę do Św.  Płaszczenicy podejść będzie można w godz. od 5.00 do 7.00 i od godz. 12.00 – 14.00.

Poświęcenie pokarmów odbędzie się wg oddzielnego harmonogramu, który dostępny będzie w najbliższą  sobotę na stronie internetowej i na facebooku naszej parafii.

Jednocześnie informujemy że nabożeństwo na Krynoczce na trzeci dzień  Zmartwychwstania Pańskiego nie odbędzie się ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego i związanego z tym okresowym  zakazem wstępu do lasu.

Św. Liturgia tego dnia odsłużona zostanie w cerkwi w Dubinach o godz. 9.00.