Informacja o nabożeństwach

Informacja o nabożeństwach


Niniejszym informujemy, że od dnia 20 kwietnia br. w
związku ze stopniowym państwowym zdejmowaniem
obostrzeń epidemiologicznych w cerkwi może przebywać 1
osoba na 15 m2. Dotyczy to również uroczystości
pogrzebowych. W związku z tym w naszej cerkwi
maksymalnie podczas nabożeństwa może przebywać 17
osób.
Przypominamy wszystkim o obowiązkowym zasłanianiu
nosa i ust w miejscach publicznych.