Konkurs plastyczny „Bożonarodzeniowa własnoręcznie wykonana pocztówka”

Konkurs plastyczny „Bożonarodzeniowa własnoręcznie wykonana pocztówka”


Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych naszych parafian do udziału w konkursie „Bożonarodzeniowa własnoręcznie wykonana pocztówka”.

REGULAMIN KONKURSU pt. „Bożonarodzeniowa własnoręcznie wykonana pocztówka

1. ORGANIZATOR KONKURSU: Parafia prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Dubinach

2. CEL KONKURSU:
a) kultywowanie tradycji własnoręcznego wykonywania i wysyłania kartek świątecznych,
b) edukacja na temat zwyczajów związanych z czasem Bożego Narodzenia,
c) rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych;

3. PRZEDMIOT KONKURSU:
Przedmiotem Konkursu jest własnoręcznie wykonana pocztówka bożonarodzeniowa prezentująca obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe i/lub cerkiewne związane z okresem świąt Bożego Narodzenia.
Inspiracją mogą być wycinanki, stroje ludowe, hafty i inne wyroby rękodzieła artystycznego oraz obrzędy i zwyczaje związane ze świętami. Technika wykonania, materiały i format prac – dowolny.

4. UCZESTNICY KONKURSU:
Uczestnicy powinni wykonywać prace samodzielnie lub pod kierunkiem opiekuna. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe I-III, IV-VIII, szkoły średnie oraz dorośli.

5. TERMIN KONKURSU:
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dostarczenie pracy z informacją o autorze w terminie do dnia 26 grudnia 2021 roku na adres: ul. Szkolna 2, Dubiny lub do Cerkwi.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Każdy z uczestników może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwie prace.
Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.

8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:
a) Pocztówki, które zostaną przekazane na konkurs zostaną zaprezentowane na wystawie.
b) Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród nastąpi po 2 stycznia 2022 r.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a) Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) przez Organizatora i publikację fotografii bez prawa odrębnego wynagrodzenia zgłoszonych do Konkursu prac.
b) Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
c) Powyższy regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej parafiadubiny.pl