Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej XVII. edycja

Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej XVII. edycja


Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski w dn. 01.09.2022  – 17.11. 2022r. parafia prawosławna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach zorganizowała i realizowała cykl Spotkań   z poezją w języku mniejszości narodowych „Poezja Źródeł”- dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych w literaturze pięknej

W czasie tym czasie odbywały się  zajęcia tematyczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty poetyckie, recytatorskie oraz Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej, który został zrealizowany dn. 17. 11. 2022r.

Do Konkursu przystąpiło 76 uczniów szkół powiatu hajnowskiego ( z Hajnówki, Narwi, Dubin, Czyż, Białowieży) oraz z Białegostoku.

Przesłuchania konkursowe odbyły się w II Liceum Ogólnokształcącym z DNJB w Hajnówce, przebiegały w 6 kategoriach: przedszkoli, klas: I-III,  klas IV-VI szkół podstawowych, klas VII-VIII szkół podstawowych, szkół specjalnych oraz ponadpodstawowych.

Uczestnicy konkursu poprzez przygotowane recytacje w wyjątkowy sposób   ukazali nie tylko piękno prawosławnej poezji, ale także bogactwo wspólnego dziedzictwa kultury polskiej, białoruskiej, ukraińskiej, rosyjskiej- narodów słowiańskich, wspólnych duchowych wartości,  obyczajów, tradycji.

Ukazanie, odkrywanie i pielęgnowanie tego dziedzictwa jest  szczególnie ważne dla młodego człowieka żyjącego w świecie przenikniętym relatywizmem wartości.

Konkurs cieszy się popularnością wśród dzieci i młodzieży. Wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych miejscowej społeczności.    W trakcie  17 lat  do konkursu przystąpiło ponad 2400 uczniów z powiatu hajnowskiego, oraz m.in.  Bielska Podlaskiego, Białegostoku, Białej Podlaskiej, Gorlic, Warszawy, Kijowa (Ukraina ), Grodna  Wołkowyska Mostów (Białoruś).

Tegoroczne recytacje dostarczały nie tylko wyjątkowych wzruszeń, ale ukazywały dorobek wielu poetów różnych epok, narodowości,  reprezentujących kulturę wielu narodów. Przed zgromadzoną publicznością uczestnicy konkursu odkrywali tak znaczące dla każdego człowieka wartości jak: dobro, miłość, pokora, skromność, szacunek, serdeczność, prostota. Źródłem tych cech   jest  Biblia, ale także  życie minionych pokoleń i twórczość  poetów, których źródłem  poetyckich obrazów  często jest Biblia i Liturgia, a nie otaczające życie, a głównym odbiorcą poezji nie jest autor lub bohater, a sam Chrystus.

Grono cytowanych przez uczniów poetów to wyjątkowi nauczyciele, wychowawcy, którzy kształtują i ukazują  nie tylko piękno poezji, ale swoim życiem  dają wzór,  kształtują postawy i tożsamość religijną, kulturową, narodowościową; odkrywają źródło wiary, ukazują wektory relacji do Boga i relacji międzyludzkich  – miłosierdzie i dobroć oraz określają stosunek człowieka do człowieka i do wielkości Boga przez  pokorę i posłuszeństwo – jak uczy św. Jan Złotousty.

Jury pod przewodnictwem ks. mgr mitrata Sławomira Chwojko, koordynatora wizytatorów nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko  w każdej kategorii przyznało poszczególne miejsca oraz wyróżnienia.

Uczniowie recytowali wiersze w języku białoruskim, ukraińskim, rosyjskim i polskim. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.  Serdecznie gratulujemy i dziękujemy uczniom za przygotowanie się i udział w Konkursie.

Dyplomy oraz upominki dla wyróżnionych i nagrodzonych w konkursie uczniów zostaną przekazane do szkół. Recytatorzy przygotowali się do konkursu pod opieką swych nauczycieli, rodziców, dziadków. Wszystkim tym, którzy wspierali uczniów w ich pracy serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Dziękujemy Dyrekcji II LO z DNJB w Hajnówce za współpracę, nauczycielom za pomoc w organizacji konkursu.

Szczególnie dziękujemy Szanownemu Gronu Komisji Oceniającej za wielki trud oceny uczestników oraz wszystkim nauczycielom za współpracę.

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ks. mitrat Sławomir Chwojko, koordynator wizytatorów nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej
Członkowie:
Ks. prot. Andrzej Busłowski, wizytator nauczania religii prawosławnej Dekanatu Narewskiego i Kleszczelowskiego, Diecezji Warszawsko-Bielskiej
Ks. prot. Paweł Korszak, wikariusz parafii prawosławnej pw. Św. Dymitra w Hajnówce
Pani Anna Oksentowicz – Maryniuk  nauczyciel jęz. polskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce
Pani mgr Marzena Sapieżko, nauczyciel jęz. rosyjskiego w  Liceum Ogólnokształcącym z DNJB w Hajnówce
nagrodziła następujących uczniów:

PRZEDSZKOLA
I MIEJSCE – Amelia Kowalczuk, Przedszkole w Czyżach
Nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka
II MIEJSCE – Krzysztof Dzikiewicz, Przedszkole nr 5 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk
II MIEJSCE – Anastazja Niczyporuk,  Przedszkole nr 1 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk
III MIEJSCE –  Zofia Szwec, Przedszkole nr 5 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk
III MIEJSCE –  Anastazja Socha, Przedszkole nr 3 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk

WYRÓŻNIENIA
Aleksandra Siemieniuk, Przedszkole w Szkole Podstawowej w Dubinach
Nauczyciel przygotowujący: Pani Aniela Litwiniuk
Grzegorz Smoktunowicz, Przedszkole nr 2 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk
Grzegorz Zin, Przedszkole nr 5 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk
Hanna Marczuk,  Przedszkole nr 5 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk

SZKOŁY PODSTAWOWE KL I-III
I MIEJSCE – Nina Białomyzy, kl. III Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży
Nauczyciel przygotowujący: ks. Nikita Kazakiewicz
II MIEJSCE – Lena Pucinik, kl. I Szkoła Podstawowa w Dubinach
Nauczyciel przygotowujący: Pani Aniela Litwiniuk
II MIEJSCE – Kinga Pawluczuk, kl. I Szkoła Podstawowa nr 4 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Monika Lewczukova
III MIEJSCE – Maria Szpilko, kl. II Szkoła Podstawowa nr 4 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Lilla Busłowska
III MIEJSCE – Magdalena Suproniuk, kl. II Szkoła Podstawowa  w  Czyżach
Nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka
III MIEJSCE Aleksandra Sidoruk, kl. II Szkoła Podstawowa  w Czyżach
Nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka

WYRÓŻNIENIA
Szymon Stepaniuk, kl. II Szkoła Podstawowa nr 2 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący:  Ks. ptotod. Marek Maciuka
Julia Gołubowska, kl. II Szkoła Podstawowa nr 4 w Hajnówce
 Nauczyciel przygotowujący: Pani Lilla Busłowska
Michał Siemieniuk, kl. III Szkoła Podstawowa w Dubinach
Nauczyciel przygotowujący: Pani Aniela Litwiniuk
Damian Pryczynicz, kl. III Szkoła Podstawowa nr 2 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Anna Wawreszuk
Igor Dmitruk, kl. II Szkoła Podstawowa  w Czyżach
Nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka
Natalia Pańkowska, kl. I Szkoła Podstawowa nr 4 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Monika Lewczukova
Magdalena Pańkowska, kl. I Szkoła Podstawowa nr 4 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Monika Lewczukova

SZKOŁY SPECJALNE
I MIEJSCE
– Gabriel Rybaczuk, kl. IV Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka
II MIEJSCE – Stefan Raczkiewicz, kl. VII Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka
III MIEJSCE – Michał Miszczuk kl. IV Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce,
Nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka

SZKOŁY PODSTAWOWE KL IV-VI
I MIEJSCE – Anna Leszczyńska, kl. V Szkoła Podstawowa nr 1 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Maria Ackiewicz
I MIEJSCE – Gabriel Ignatowicz, kl. IV Szkoła Podstawowa nr 4 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: ks. Jan Wołkowycki
II MIEJSCE – Jakub Aleksiejuk, kl. V Szkoła Podstawowa nr 2 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Anna Wawreszuk
II MIEJSCE – Hanna Bołtromiuk, kl. V Szkoła Podstawowa nr 1 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Maria Ackiewicz
III MIEJSCE – Anastazja Wasiluk, kl. V Szkoła Podstawowa nr 43 w Białymstoku
Nauczyciel przygotowujący: Pani Agnieszka Skowrońska
III MIEJSCE – Jakub Biryłko, kl. IV Szkoła Podstawowa nr 2 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: ks. protod. Marek Maciuka

WYRÓŻNIENIA
Zofia Iwacik
, kl. IV Szkoła Podstawowa nr 1 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Maria Ackiewicz
Ksenia Litwiniuk, kl. V Szkoła Podstawowa nr 4 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: ks. Bazyli Tokajuk
Anna Minkiewicz, kl. IV Szkoła Podstawowa nr 1 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Maria Ackiewicz
Melania Surel, kl. IV  Szkoła Podstawowa nr 2 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: ks. protod. Marek Maciuka

SZKOŁY PODSTAWOWE Kl. VII – VIII
III MIEJSCE – Łukasz Gwoździk,  kl. VIII  Szkoła Podstawowa  nr 4 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: ks. Jan Wołkowycki

WYRÓŻNIENIA
Maria Aleksiejuk, kl. VIIISzkoła Podstawowa  nr 2 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Anna Wawreszuk
Oliwia Rzepko, kl. VIIISzkoła Podstawowa  w Narwi
Nauczyciel przygotowujący: ks. Bogumił Korniluk

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
II MIEJSCE – Bartosz Jakoniuk, kl. III LO z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pan Marek Jakimiuk
III MIEJSCE – Magdalena Łęczycka, kl. ILO z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: ks. Andrzej Busłowski

WYRÓŻNIENIA
Anna Stepaniuk – kl. II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
Nauczyciel przygotowujący: Pan Andrzej Charyło

Konkurs „Poezja źródeł” został zrealizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków budżetu województwa podlaskiego.

Przedsięwzięcie to mogło się odbyć dzięki wsparciu finansowemu i ofiarności sponsorów, którym serdecznie dziękujemy:
Fundusz Katechetyczny Warszawskiej Metropolii Prawosławnej
Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Dubinach
Telewizja Kablowa w Hajnówce
Kancelaria Notarialna Pan Marek Wasiluk
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SP. ZOO w Hajnówce
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce

ks. Andrzej Busłowski

Zdjęcia : Archiwum II LO z DNJB w Hajnówce (galeria)