Molebien na zakończenie roku szkolnego

Molebien na zakończenie roku szkolnego


W niedzielę 28 czerwca 2020r. w cerkwi parafialnej w Dubinach po zakończeniu Świętej Liturgii odprawiony zostanie molebien dziękczynny  dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dubinach.

 Uczniowie szkoły i dzieci z przedszkola w Dubinach otrzymają pamiątkowe dyplomy za uczęszczanie na lekcje religii prawosławnej.

 Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w nabożeństwach, aby podziękować Bogu za mijający rok szkolny.

                                                                              Nauczyciel religii prawosławnej
Aniela Litwiniuk