MOLITWOSŁOW dla dzieci

MOLITWOSŁOW dla dzieci


Modlitewnik do własnoręcznego wykonania we wspólnej pracy z dzieckiem.

DO WYKONANIA MODLITEWNIKA POTRZEBNE BĘDĄ: 

✓ Kartka biała ✓ Nożyczki ✓ Kredki ✓ Ołówek, długopis ✓ Zszywacz 

SPOSÓB WYKONANIA: 

• Aby własnoręcznie wykonać Modlitewnik należy kartkę wydrukować dwustronnie 

• Następnie kartkę położyć przed sobą poziomo w taki sposób, aby strona tytułowa z napisem – MOLITWOSŁOW, była przed nami 

• Następnie należy kartkę zgiąć na pół, tak aby strona tytułowa z napisem – MOLITWOSŁOW wciąż pozostawała przed nami 

• I kolejny raz należy zgiąć kartkę w taki sposób, aby strona tytułowa z napisem – MOLITWOSŁOW wciąż pozostawała przed nami 

• Ponownie zgiąć kartkę, tak, aby przed nami pozostała tylko strona tytułowa – MOLITWOSŁOW 

• Powstanie niewielka książeczka, następnie należy nożyczkami delikatnie przyciąć jej brzegi – po prawej stronie i w górnej części tak, aby wszystkie strony Modlitewnika swobodnie się otwierały 

• Można dodatkowo spiąć książeczkę zszywaczem 

• Kredkami można ozdobić stronę tytułową oraz pokolorować zamieszczone na niektórych stronach rysunki i ozdobić poszczególne strony 

• Na ostatniej stronie Modlitewnika dziecko może wpisać swoje cerkiewne imię 

• Na str. 13-16 można wspólnie z dzieckiem wpisać teksty wybranych modlitw, znanych dziecku, lub tych które dziecko pozna. 

Opr. Lilla Busłowska