Otwarcie wystawy pt. „Radość dobrych uczynków – Święty Mikołaj Cudotwórca”.

Otwarcie wystawy pt. „Radość dobrych uczynków – Święty Mikołaj Cudotwórca”.


Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski na przełomie kwietnia i maja br. nasza parafia zorganizowała  ogólnopolski konkurs plastyczny poświęcony dniu pamięci św. Mikołaja Cudotwórcy  pt. „Radość dobrych uczynków – Święty Mikołaj Cudotwórca.”

Odbyły się także warsztaty online zorganizowane przez  doradcę metodycznego ds nauczania religii prawosławnej Lillę Busłowską podczas których nauczyciele i uczniowie otrzymali materiały i pomoce przydatne do konkursu.

Tematem prac było przedstawienie przykładów z żywotu  Świętego Mikołaja  i pomocy drugiemu człowiekowi. Celem konkursu było pogłębianie wiedzy na temat postaci św. Mikołaja, Jego nauki, troski o bliźnich. 

Do konkursu zgłosiło się liczne grono uczestników, między innymi z powiatu hajnowskiego, Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Warszawy, Stanisławowa, Siemiatycz. Prace na konkurs napłynęły także z zagranicy, z Międzyparafialnego Centrum Duchowo-Edukacyjnego Apostołowie w Kijowie. co nadało konkursowi charakter międzynarodowy.

Łącznie przygotowano 203 prace z różnych  typów szkół. Każda praca konkursowa jest wyrazem miłości i szacunku do wyjątkowego świętego. Święty Mikołaj Cudotwórca jest szczególnym opiekunem dzieci i młodzieży, podróżujących, rodzin. Jest jednym z najbardziej czczonych świętych w Cerkwi prawosławnej. Swojej pomocy udziela także i obecnie. Dzień Jego pamięci jest  świętem cudu i dobra. Wyrazem podziękowania za Jego liczne dary są nasze osobiste dobre uczynki, których przykłady  zostały pięknie zilustrowane  w pracach konkursowych.

Szerokie zainteresowanie konkursem potwierdza, że postać świętego Mikołaja jest bardzo ważna dla dzieci i młodzieży. Przygotowane na konkurs prace są wyrazem osobistych przeżyć ukazanych poprzez różnorodne środki wyrazu. Wszystkie prace są niezwykle ciekawe, oryginalne, a także bardzo pracochłonne. Jury, w trakcie oceny brało pod uwagę walory artystyczne, estetykę wykonania prac oraz wyobraźnię i pomysłowość autorów.

Komisja konkursowa w składzie: Pani Zenaida Jakuć – przewodnicząca, instruktorka plastyki  (Hajnowski Dom Kultury), Pani Anna Kot  – (Hajnowski Dom Kultury), ks. Andrzej Busłowski- wizytator nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko- Bielskiej stanęła przed niezwykle trudnym zadaniem wyłonienia zwycięzców. Przyznano nagrody i wyróżnienia: lista nagodzonych znajduje się na stronie www.parafiadubiny.pl

30 maja 2021r. w cerkwi parafialnej po św. Liturgii, o godz. 10.30  odsłużony został molebień  do św. Mikołaja Cudotwórcy w intencji dzieci i młodzieży. O godz. 10.45 w Centrum Etnograficzno-Ekumenicznym w Dubinach została otwarta wystawa pokonkursowa i nastąpiło uroczyste rozdanie nagród dla laureatów konkursu. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami upominkami a  nauczyciele przygotowujący – podziękowania

W otwarciu wystawy udział wzięła zastępca Starosty Powiatu Hajnowskiego pani Joanna Kojło

Projekt realizowany był przy wsparciu Powiatu Hajnowskiego w ramach realizacji przedsięwzięcia Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.

Nagrody zostały ufundowane dzięki wsparciu Funduszu katechetycznego Warszawskiej Metropolii Prawosławnej.

Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie: uczestnikom oraz ich nauczycielom, opiekunom, rodzicom, dziadkom za przygotowanie i opiekę artystyczną.

Ks. Andrzej Busłowski

Galeria zdjęć (autorzy: ks. Andrzej Busłowski, ks. Marek Litwiniuk)