Owoce ofiarności naszych parafian dotarły do celu

Owoce ofiarności naszych parafian dotarły do celu


„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” (Ew. Mt 5, 7 )

Dzięki zaangażowaniu, życzliwości,  wiernych naszej parafii  dnia 28.03. rodziny, dzieci z Ukrainy otrzymały pomoc w formie odzieży , zabawek i przyborów szkolnych.

W piśmie skierowanym na adres naszej parafii  od o. Nifonta  koordynatora d/s pomocy potrzebującym z ramienia Ławry Poczajowskiej  możemy przeczytać m.in.: „…Наши дети очень довольны вещами и благодарят жертвователей за помощь, желаем всем спасения души, телесного здравия и всего наилучшего”…

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za ofiarowaną pomoc potrzebującym i wielkie dzieło miłosierdzia.

„Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni!” 1P 3:8