Pamięć patronów cerkwi na Krynoczce

Pamięć patronów cerkwi na Krynoczce


14 sierpnia Cerkiew wspomina „wyniesienia św. Drzewa Krzyża Pańskiego” oraz patronów świątyni na Krynoczce.

13 i 14 sierpnia br. w cerkwi na Krynoczce miały miejsce uroczystości poświęcone pamięci jej patronów – św. Braci Machabeuszów. Świąteczne uroczystości rozpoczęły się w czwartek nabożeństwem Całonocnego Czuwania, celebrowanym przez duchownych naszej parafii. Pod koniec nabożeństwa przy uroczystym śpiewie Swiatyj Boże na środek świątyni został wyniesiony Krzyż Święty.

W środę o godz. 9.00 został odsłużony Akatyst do śww. męcz. Machabeuszów, po którym rozpoczęła się uroczysta Boska Liturgia. Po Ewangelii ze słowem pouczenia do licznie zebranych w tym dniu wiernych zwrócił się ks. Marek Litwiniuk. W swoim kazaniu przedstawił sylwetkę śww. Braci Machabeuszów oraz wezwał wszystkich wiernych do niezachwianego stania na straży Świętego Prawosławia. Przybliżył też historię wydarzenia związanego z wyniesieniem Krzyża Świętego. Z powodu epidemii, które często występowały w sierpniu, w Konstantynopolu od czasów starożytnych ustanowiono zwyczaj noszenia Czcigodnego Drzewa Krzyża Pańskiego na ulicach w celu poświęcenia miasta i odegnania chorób. Kaznodzieja podkreślił, że Krzyż, jako najskuteczniejszy oręż w walce ze złem tego świata, szczególnie w obecnej sytuacji powinien być wyjątkowo czczony.

Po zakończeniu Liturgii miała miejsce uroczysta procesja do cudownego źródełka przy którym zostało odprawione małe poświęcenie wody oraz poświęcony został miód przyniesiony przez wiernych. Na zakończenie ze słowem do licznie zebranych wiernych zwrócił się ks. proboszcz, który podziękował przybyłemu duchowieństwu za modlitwę, chórowi za wspaniałą oprawę muzyczną nabożeństwa oraz licznie przybyłym wiernym za obecność i zaprosił na agapę przygotowaną przez parafian, która była przedłużeniem eucharystycznej modlitwy.