Pielgrzymka do Świętej Ławry Poczajowskiej

Pielgrzymka do Świętej Ławry Poczajowskiej


W dniach 7-10 lipca br. z błogosławieństwa Metropolity Warszawskiego i Całej Polski Sawy odbyła się autokarowa pielgrzymka z naszej parafii do Ławry Poczajowskiej na Ukrainie.

Dnia 7 lipca, w dzień pamięci Św. Jana Chrzciciela,  w późnych godzinach wieczornych grupa 50 osób zebrała się w cerkwi parafialnej, aby uczestniczyć w molebnie przed podróżą.

Około godziny 10.00 8 lipca pielgrzymka dotarła do Żeńskiego  Bohojawleńskoho monasteru w Krzemieńcu. Tam po krótkiej indywidualnej modlitwie wszyscy zapoznali się z historią klasztoru opowiedzianą przez jedna z sióstr. Następnie pielgrzymi udali się do skitu św. Anny w Onyszkowcach, gdzie znajduje się Istocznik św. Anny. Po modlitwie w cerkwi, zwiedzaniu monasteru żeńskiego i zanurzeniu się w źródle św. Anny wyruszono dalej,  aby dotrzeć do Bożej Góry. Następnie wszyscy udali się do Ławry Poczajowskiej. Po dotarciu na miejsce, pielgrzymi zakwaterowali się w hotelu monasterskim. Po odpoczynku i czasie wolnym, który pozwolił na zregenerowanie sił, wszyscy uczestniczyli w wieczornym nabożeństwie (Wsienoszcznoje Bdienije), w trakcie którego  pokłonili się odbitej na kamieniu stopie Matki Bożej. Po jeleopomazaniju  udali się wraz z jednym z ojców Ławry  Poczajowskiej do relikwii  św. Hioba i św. Amfiłochiusza Poczajowskich i po przyłożeniu się do nich pielgrzymi mieli możliwość wejścia do Pieszczery, w której św. Hiob poświęcał swój czas na modlitwę.

       Następnego dnia  wczesnym rankiem wszyscy udali się na Św. Liturgię, a następnie wysłuchali akatystu ku czci ikony Matki Bożej Poczajowskiej, podczas którego przyłożyli się do cudotwórczej  ikony. Po obiedzie  pielgrzymi udali się do skitu Św. Ducha. W drodze z Ławry Poczajowskiej grupa zatrzymała się na modlitwę na cmentarzu monasterskim gdzie znajduje się grób św. Amfiłochiusza. Po wieczornym nabożeństwie pielgrzymi uczestniczyli jeszcze w spotkaniu z hieromnichem Nikodemem, który przybliżył historię Ławry Poczajowskiej, żywot świętego Hioba oraz odpowiadał na pytania pielgrzymów dotyczące duchowego rozwoju chrześcijanina. Ostatni dzień pobytu rozpoczął się od Św. Liturgii. Około godziny 11.30 pielgrzymi wyruszyli w drogę powrotną.