Pod Opieką Matki Bożej

Pod Opieką Matki Bożej


1 listopada 2022 r miało miejsce ważne wydarzenie dla życia religijnego naszej parafii.

Na fasadzie cerkwi parafialnej umieszczono odnowioną ikonę Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy. To szczególne wydarzenie, ponieważ cerkiew parafialna jest pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Gromadzi parafian na główne uroczystości parafialne w dniu święta Zaśnięcia NMP oraz Narodzenia NMP. Dzięki ofiarności ludzi dobrego serca możliwe było napisanie ikony i wykonanie prac technicznych w zakresie umieszczenia ikony na dzwonnicy cerkwi. Parafia prawosławna w Dubinach od wieków pozostaje pod opieką Bogurodzicy. Pierwsza cerkiew parafialna z XVIII w. była pad wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny.

Modlitwy przed ikonami Przenajświętszej Bogurodzicy są szczególnie bliskie prawosławnym wiernym. Kierując ku nim wzrok i myśli, wierni proszą o błogosławieństwo, uciekają się w różnych problemach, błagając o pomoc i orędownictwo.

ks. Andrzej Busłowski

Zdjęcia