Podsumowanie warsztatów ikonograficznych

Podsumowanie warsztatów ikonograficznych


Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i Całej Polski w dniach 15 września – 15 października 2021 r. przy  parafii pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach odbyły się warsztaty pisania ikon dla dzieci i młodzieży.

Naukę pisania ikon rozpoczęło 18 uczniów z Białegostoku,  Hajnówki i okolic. Organizatorem warsztatów była Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach. Zajęcia prowadził ks. Paweł Zabrocki, zastępca dyrektora Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim.

W czasie warsztatów prowadzący wskazał na wyjątkową więź i miłość jaką otrzymujemy od Bogurodzicy a ikona Opieki Matki Bożej którą młodzi ikonopiscy pisali w  szczególny sposób oddaje tą bliskość Boga i człowieka.

Uczestnicy nie tylko rozwijali swoje umiejętności plastyczne ale uczyli się  modlitwy, pokory, cierpliwości.  To spotkanie przemieniło  wszystkich. Pozwoliło  lepiej poznać samego siebie i stworzyć wyjątkową więź z innymi. Dało możliwość zgłębić  nieznaną dotąd sztukę ikonografii i poznać nie tylko sposób pisania ikony, ale też nową terminologię związaną z ikonopisarstwem.

Warto zaznaczyć, że choć wszyscy pisali ikonę Bogurodzicy to jednak każda ikona była inna, gdyż każdy z uczestników wkładał w nią cząstkę siebie.

Uczestnicy wyrazili swoje podziękowania organizatorom i o. Pawłowi Zabrockiemu za poświęcony czas, cierpliwość i wyrozumiałość, ks. Andrzejowi Busłowskiemu i matuszce Lilli za troskę i słodkie poczęstunki jakimi raczyli każdego dnia warsztatów.

Własnoręcznie wykonana ikona to szczególna pamiątka wspólnego trudu uczestników warsztatów, które z Bożą pomocą udało się zakończyć.

Bardzo uroczysta dla uczestników warsztatów chwila poświęcenia ikon nastąpiła  24 października b.r. Wszyscy spotkali się  w cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach by z rodzinami i bliskimi uczestniczyć w  św. Liturgii by poświęcone już ikony zabrać do swoich domów.

      Partnerem strategicznym przedsięwzięcia było Województwo Podlaskie 

Tekst i zdjęcia
Uczestnik warsztatów
Aleksandra Busłowska

Zdjęcia