Podziękowania za kolędowanie

Podziękowania za kolędowanie


Drodzy Kolędnicy naszej parafii, Drodzy Parafianie,

Śpiewanie kolęd to jeden z piękniejszych zwyczajów w tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim kolędnikom naszej parafii. Zarówno tym najmłodszym – dzieciom i młodzieży z dyrygentką Patrycją Siemiacką jak i starszym – grupie kolędników z psalmistą Krzysztofem Haponiukiem, oraz grupie kolędników z Lipin, Nowosad i Dubin, którzy radość Narodzenia Pana Naszego Jezusa Chrystusa nieśli naszym parafianom, którym serdecznie dziękujemy za radosne przyjmowanie kolędników.

Płynące z ich serca kolędy i składane gospodarzom odwiedzanych domów życzenia wyzwalały uśmiech, życzliwość, ciepłe przyjęcie, serdeczną ofiarność finansowego wsparcia niezbędnych inwestycji wynikających z potrzeb naszej cerkwi realizowanych w bieżącym roku jak i w poprzednich latach.

Pragniemy wyrazić radość z tego, że tradycja kolędowania w naszej parafii jest pielęgnowana zarówno przez najmłodszych jak i starszych parafian. Cieszymy się, że z taką otwartością kolędnicy naszej parafii zostali przyjęci. Za każdą serdeczność, dobre słowo, odwzajemnione życzenia i ofiary bardzo dziękujemy.

Niech Pan Bóg pobłogosławi Wasze domy zdrowiem, dobrem, radością na długie i szczęśliwe
lata! Spasi Hospodi!

Proboszcz ks. Andrzej Busłowski

Zdjęcia