Podziękowania za wieloletnią służbę Cerkwi

Podziękowania za wieloletnią służbę Cerkwi


W niedzielę Krestopokłonną kiedy na środku cerkwi znajduje się Święty Krzyż, miało miejsce szczególne wydarzenie dla cerkwi oraz chóru parafialnego.

„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” – takie słowa usłyszeliśmy dziś w świątyni. Swój krzyż życiowy niosła Pani Marysia Janowska która od wielu lat uczestniczyła na wszystkich nabożeństwach cerkiewnych, śpiewając Bogu na chórze. Mimo trudów dnia codziennego, wieku oraz innych spraw zawsze znalazła czas na obecność podczas nabożeństw, gdzie uczestniczyła na klirosie. Do dla niej w tym dniu mogliśmy podziękować za trud modlitwy, który nie jest lekki. Po zakończeniu nabożeństwa po odśpiewaniu słów „Krestu Twojemu pokłaniajemsia Władyko i swiatoje Woskresienije Twoje sławim” miało miejsce podziękowanie, życzenia oraz wręczenie Pani Marii Ikony Bogurodzicy, kwiatów oraz słodkości. Następnie zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie z duchowieństwem i chórem.

Życzymy zdrowia oraz sił duchowych i fizycznych czcigodnej chórzystce. Mnohaja leta!

autor: Krzysztof Haponiuk
zdjęcia: Katarzyna Janiuk, Krystyna Skiepko