Podziękowanie

Podziękowanie


Drodzy Bracia i Siostry,

w tym roku święta Zmartwychwstania Pana naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa są dla nas wszystkich szczególne ze względu na zaistniałą sytuację, z którą mierzymy się od marca. Stawia ona nas wszystkich w obliczu nowych wyzwań, problemów i trudności także z zabezpieczeniem niezbędnych środków związanych z bieżącym funkcjonowaniem naszej parafii. Mimo, że nie możemy z wieloma z Was spotkać się osobiście w naszej cerkwi, łączymy się z Wami modlitewnie.

Z serca dziękujemy wszystkim darczyńcom za każdą formę pomocy, współpracy, wsparcia oraz za finansowe ofiary na rzecz parafii. Osoby, które chciałyby wesprzeć naszą parafię mogą to uczynić poprzez konto.

Numer rachunku bankowego:
Parafia Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach
02 8071 0006 0008 1663 2000 0010

Duchowieństwo parafii.