Pomagamy niedzielnej szkole w Poczajowie

Pomagamy niedzielnej szkole w Poczajowie


 W dniach 30.10. – 01.11. 2021 roku  grupa pielgrzymów z Dubin i Hajnówki podczas pobytu w Ławrze Poczajowskiej przekazała  dzieciom uczęszczającym na zajęcia religii prawosławnej  pomoce dydaktyczne do nauki religii prawosławnej,  przybory szkolne ( kredki, mazaki długopisy, piórniki, zeszyty).

 Na początku 2021 roku nasi parafianie ofiarowali dzieciom ubrania i środki czystości. 

Ojcowie z Monasteru,  nauczyciele i wychowawcy  przekazują słowa podziękowania i wdzięczności za ten Dar Serca Wszystkim Tym którzy ofiarowali tę pomoc. 

ks. Andrzej Busłowski

Zdjęcia