Pomoc potrzebującym na Ukrainie

Pomoc potrzebującym na Ukrainie


W parafii prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Pawła Biskupa Hajnowskiego w dniach 6-13 marca b.r. zorganizowano zbiórkę środków finansowych i rzeczowych na pomoc dla uchodźców, którzy zostali dotknięci wojną.   W  dniach 14-22 marca b.r. ruszyła zbiórka artykułów dla uchodźców, którzy znaleźli schronienie w Ławrze Poczajowskiej. Dary docierały z wielu miejsc od wielu ludzi dobrego serca. Pomoc okazali parafianie z Dubin,  Hajnówki i okolic. Dary przekazała parafia prawosławna z Lubina (diecezja wrocławsko-szczecińska), Plosek oraz wierni ze wszystkich parafii Bielska Podlaskiego, społeczność  Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 Św. Abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim i Prawosławnego Przedszkola im. św. męcz. Gabriela  w Bielsku Podlaskim, a także sołectwo i Koło Gospodyń Wiejskich w Rzepiskach.

Do zbiórki dołączyli z wielką serdecznością Białostocczanie. Pod kierunkiem Pana Sławomira Nazaruka członkowie Bractwa Trzech Świętych Hierarchów koordynowali zbiórkę w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Zbiórka została  wsparta przez matuszki z Monasteru w Zwierkach, a także przez  Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS.

Zorganizowanie akcji pomocy nie byłoby możliwe bez ofiarności, ogromnego zaangażowania i uprzejmości wielu osób, które poświęciły swój czas.
Bardzo serdecznie pragniemy podziękować naszym  parafianom i  członkom rady parafialnej parafii w Dubinach oraz proboszczowi z Lubina ks. Bogdanowi Repeła i proboszczowi parafii w Ploskach ks. Andrzejowi Nielipińskiemu, prezesowi PUK w Hajnówce panu Jarosławowi Kot.  Dziękujemy wszystkim darczyńcom, wolontariuszom,  uczniom LO z DNJB w Hajnówce.  Dziękujemy za włożone w zbiórkę serce i pomoc dla Ławry Poczajowskiej.

Dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna za przekazane dary i wsparcie. Sześć ton darów dotarło na Ukrainę.

Mnisi i wszyscy zgromadzeni w Ławrze uchodźcy przekazują wszystkim darczyńcom bardzo serdeczne słowa podziękowania . Są oni niezmiernie szczęśliwi i wdzięczni za okazaną pomoc.

Niech Bóg wynagrodzi wszystkim za włożone w zbiórkę serce.  Spasi Hospodi!

Ks. Andrzej Busłowski

Zdjęcia