Poświęcenie ikon

Poświęcenie ikon


Po Liturgii Św. w niedzielę 23 października miało miejsce uroczyste poświęcenie ikon napisanych przez pana Michała Juszczuka z Hajnówki.

Ikona Zaśnięcia Bogurodzicy będzie umieszczona na dzwonnicy nad wejściem do cerkwi parafialnej. Druga z ikona, Orantka, została w formie fresku napisana nad furtką w północnej części ogrodzenia.

Dziękujemy darczyńcom za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

Zdjęcia