Święto patronów cerkwi na Krynoczce

Święto patronów cerkwi na Krynoczce


W pierwszym dniu postu przed świętem Zaśniecia Bogurodzicy Cerkiew wspomina starotestamentowych świętych – męczęnników Braci Machabeuszów, ich matki Salomei i nauczyciela Eleazara. Są oni patronami świątyni na Krynoczce.

Tradycyjnie w dniach 13-14 sierpnia na Krynoczce miały miejsce uroczystości poświęcone ich pamięci. Świąteczne uroczystości rozpoczęły się w sobotę nabożeństwem całonocnego czuwania celebrowanym przez duchowieństwo naszej parafii. Pod koniec nabożeństwa przy uroczystym śpiewie Swiatyj Boże na środek świątyni został wyniesiony Krzyż Święty.

W niedzielę o godz. 9.00 rozpoczęła się uroczysta Boska Liturgia sprawowana przez duchownych naszej parafii ks. prot. Andrzeja Busłowskiego i ks. prot. Marka Litwiniuka. Podniosły charakter święta szczególnie podkreślał przepięknie śpiewający chór pod kierownictwem Julii Prokopiuk. Po Ewangelii ze słowem pouczenia do licznie zebranych w tym dniu wiernych zwrócił się ks. Marek Litwiniuk. W nawiązaniu do niedzielnej perykopy w swoim kazaniu podkreślił znaczenie wiary i zaufania Bogu, trwania w tradycji prawosławnej i obrony wiary, tak jak śww. Bracia Machabeusze.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii miała miejsce uroczysta procesja do cudownego źródełka przy którym został odprawiony „czyn” małego poświęcenia wody oraz poświęcony został miód przyniesiony w tym dniu przez wiernych. Na zakończenie ze słowem do licznie zebranych wiernych zwrócił się ks. proboszcz, który podziękował chórowi za wspaniałą oprawę muzyczną nabożeństwa oraz licznie przybyłym wiernym za obecność oraz zaprosił na agapę przygotowaną przez parafian, która była przedłużeniem eucharystycznej modlitwy.

Wieczorem o godz. 17:00 został odsłużony akatyst przed ikoną śww. męcz. Braci Machabeuszów.

Zdjęcia