Uroczystości na Krynoczce

Uroczystości na Krynoczce


W naszej parafii obchody Pięćdziesiątnicy mają szczególne znaczenie ze względu na uroczystości na Krynoczce. W poniedziałek 8 czerwca, dniu Świętego Ducha, poranną Liturgię Św. i poświęcenie wody celebrowali księża Andrzej Busłowski i Marek Litwiniuk.

W godzinach popołudniowych na Krynoczkę licznie zaczęli przybywać pielgrzymi, w tym piesza pielgrzymka z hajnowskich parafii: Świętej Trójcy i Św. Jana Chrzciciela.

Nabożeństwu Całonocnego czuwania przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł Biskup Hajnowski w asyście licznie przybyłego duchowieństwa.

W godzinach wieczornych i nocnych służono akatysty. Nocną Liturgię Św .celebrowało duchowieństwo dekanatu hajnowskiego. Ks. Ignacy Szwec w kazaniu odniósł się do obfitości darów Ducha Świętego, podkreślił, że bez łaski Świętego Ducha człowiek nie jest w stanie uczynić nic dobrego. Wielu spośród licznie zgromadzonych wiernych przystąpiło do sakramentu spowiedzi i Eucharystii.

We wtorek rano u wejścia do cerkwi śww. męcz. Braci Machabeuszów zwierzchnika Cerkwi Prawosławnej w Polsce, Jego Eminencję Wielce Błogosławionego Sawę, Metropolitę Warszawskiego i całej Polski oraz Biskupa Hajnowskiego Pawła powitały dzieci i młodzież dubińskiej Parafii, Starosta Powiatu Hajnowskiego Andrzej Skiepko, Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz, Przewodniczący Rady Gminy Hajnówka Jarosław Kot, Rada Parafialna oraz proboszcz ks. prot. Andrzej Busłowski. Na uroczystościach obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, Nadleśnictwa Hajnówka, Policji, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinach. Nabożeństwa śpiewem upiększał chór parafialny wspierany przez chórzystów okolicznych parafii.

Jego Eminencja Metropolita Sawa zwrócił się do zebranych ze słowami świątecznego kazania, mówiąc między innymi: „To cudowne miejsce, Krynoczka, świadczy o obecności Siły Bożej. Dzisiaj w te ważne dla Cerkwi święto przybyliśmy tu tak, jak przybywali nasi przodkowie. Przybywamy tu wciąż nie zważając na przeszkody i trudności. Jesteśmy i dajemy świadectwo naszej wiary prawosławnej, nasze oddanie prawosławnej tradycji. Jesteśmy aby uczyć się tego jak być wiernymi Bogu Jedynemu w Świętej Trójcy. Odnosząc się do obecnej sytuacji w kraju i na świecie Jego Eminecja wezwał wszystkich do odwagi i niezłomności w walce z pokusami i słabościami. Łaska Ducha Świętego jest obecna w Cerkwi i każdy kto żyje razem z Cerkwią może siebie nią napełniać. Świąteczne uroczystości zakończyła procesja do źródełka i poświęcenie wody.

Na zakończenie ks. proboszcz podziękował przybyłym gościom i pielgrzymom za wspólną modlitwę oraz wyraził wdzięczność wszystkim, kto pomógł w organizacji święta.

Galeria zdjęć