Uroczystości na Krynoczce

Uroczystości na Krynoczce


W dniach 20–21 czerwca na Krynoczce odbyły się uroczystości święta Zesłania Ducha Świętego na Apostołów. W poniedziałek licznie zaczęli przybywać pielgrzymi, w tym, tradycyjnie już, piesza pielgrzymka z hajnowskich parafii Świętej Trójcy i Św. Jana Chrzciciela.

Nabożeństwu Całonocnego czuwania przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł Biskup Hajnowski w asyście licznie przybyłego duchowieństwa.

W godzinach wieczornych i nocnych służono akatysty. W nocnej Liturgii Św. uczestniczyli pielgrzymi z parafii Św. wlkmęcz. Jerzego z Białegostoku. Ks. Nikita Kazakiewicz w kazaniu odniósł się do łask Ducha Świętego napełniających cały świat. Wielu spośród licznie zgromadzonych wiernych przystąpiło do sakramentu spowiedzi i Eucharystii.

We wtorek rano u wejścia do cerkwi śww. męcz. Braci Machabeuszów zwierzchnika Cerkwi Prawosławnej w Polsce, Jego Eminencję Wielce Błogosławionego Sawę, Metropolitę Warszawskiego i całej Polski oraz Biskupa Hajnowskiego Pawła powitały dzieci i młodzież dubińskiej Parafii, Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz, Przewodniczący Rady Gminy Hajnówka Jarosław Kot, wicestarosta Powiatu Hajnowskiego Joanna Kojło, Rada Parafialna oraz proboszcz ks. prot. Andrzej Busłowski. Na uroczystościach obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, Nadleśnictwa Hajnówka, Policji, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinach. Nabożeństwa śpiewem upiększały chór parafialny pod dyrekcją Krzysztofa Haponiuka wspierany przez chórzystów okolicznych parafii oraz chór dziecięcy pod kierownictwem Patrycji Siemiackiej.

Jego Eminencja Metropolita Sawa zwrócił się do zebranych ze słowami świątecznego kazania, mówiąc między innymi: „Duch Święty zstąpił na apostołów w postaci ognistych języków, ognia który wypala wszelką nieczystość. Obecnie tym ogniem jest Święta Eucharystia, sakrament którego boi się szatan. W dniu Pięćdziesiątnicy zaczęła się historia Cerkwi, historia każdego kto jest lub chce być prawosławny i kontynuuje dzieło Apostołów”. Zwierzchnik naszej Cerkwi podkreślił, że rodzice powinni obecnie zwracać szczególną uwagę na wychowanie dzieci i młodzieży w duchu prawosławia, nie mogą pozwolić na to, by wychowaniem młodych ludzi zajmował się otaczający świat, internet i media. Każdy prawosławny wierny powinien modlić się nie tylko za bliźnich, ale też za siebie. Świąteczne uroczystości zakończyła procesja do źródełka i poświęcenie wody.

Na zakończenie ks. proboszcz podziękował hierarchom, przybyłym gościom i pielgrzymom za wspólną modlitwę oraz wyraził wdzięczność ludziom dobrej woli, którzy pomogli w organizacji uroczystości.

Galeria