VI Wieczór Wiejskich Chórów Parafialnych w Nowym Berezowie