Wakacyjna  pielgrzymka młodzieży  z Dubin i Lubina do Wilna

Wakacyjna  pielgrzymka młodzieży  z Dubin i Lubina do Wilna


Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i Całej Polski oraz Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jerzego, Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego  odbyła się młodzieżowa pielgrzymka do Wilna zorganizowana przez parafię pw. Zaśnięcia NMP w Dubinach i parafię pw. Św. Trójcy w Lubinie.

W ostatnich dniach wakacji,  23 – 25 sierpnia br.  młodzież pod duchową opieką ks. prot. Andrzeja Busłowskiego, proboszcza parafii pw. Zaśnięcia NMP w Dubinach (diecezja Warszawsko-Bielska) i ks. prot. Bogdana Repeła, proboszcza parafii pw. Św. Trójcy w Lubinie (diecezja Wrocławsko-Szczecińska) wyruszyła na Litwę. Spotkanie zorganizowano w ramach współpracy Bractwa Młodzieży Prawosławnej działającego przy obu parafiach.

Młodzież z Lubina swoją pielgrzymkę rozpoczęła 22 sierpnia. Po pokonaniu niemal siedmiuset kilometrów młodzi ludzie zebrali się na modlitwy wieczorne w cerkwi w Dubinach. Następnego dnia wcześnie rano  na molebnie przed wyjazdem zebrała się już cała grupa pielgrzymów.  W drodze do Wilna młodzież miała okazję skorzystać z atrakcji  Parku Wodnego w Druskiennikach. Po zakwaterowaniu w monasterskim hotelu, przyszedł czas na wieczorny spacer po Wileńskim Starym Mieście Wszyscy zanurzyli się w wyjątkowym klimacie stolicy Litwy. Urokliwe,  wąskie brukowane uliczki, ukazywały coraz to nowe  zabytki architektury.

Kolejny dzień młodzież  rozpoczęła od uczestnictwa w Świętej Liturgii. Historię Monasteru Św. Ducha w Wilnie oraz historię Prawosławia na Litwie przybliżył młodzieży jeden z mnichów o. Nikita. Uczestnicy pielgrzymki tego dnia  mieli także możliwość  pokłonić się relikwiom trzech św. męczenników wileńskich: śww. Antoniego, Jana i Eustachego. 

Po nabożeństwie wszyscy udali się na dalsze zwiedzanie Wilna: do Ostrej Bramy z ikoną Ostrobramską Matki Bożej, a także min. do  Kościoła św. Teresy i katolickiej  katedry św. Stanisława, do  cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny, cerkwi św. Paraskiewy, i cerkwi św. Mikołaja. Młodzież miała także okazję szerzej poznać historię Cerkwi prawosławnej w Polsce i na Litwie, przybliżyć wiadomości o Prawosławnym Seminarium Duchownym w Wilnie,    podążać szlakiem  wspólnego dziedzictwa kultury, odwiedzając min. miejsce gdzie powstała III część „Dziadów” Adama Mickiewicza i celę Konrada. Tego dnia młodzież udała się też na wzgórze Giedymina, z którego  roztacza się piękna panorama Wilna.

Po wspólnym spacerze wszyscy wzięli udział w nabożeństwie  całonocnego  czuwania, by przygotować się do św. Liturgii, którą następnego dnia w cerkwi klasztornej Św. Ducha. sprawował Metropolita Wilna i całej Litwy Innocenty.

W drodze powrotnej młodzież odwiedziła cmentarz na  Rossie,   jedną z najważniejszych narodowych nekropolii. Pełni refleksji, duchowych wrażeń, przepełnieni radością wspólnego spotkania młodzi ludzie udali się do Polski. Wspólny czas,  rozmowy,  zakupione pamiątki, monasterska kuchnia pozwolą na długo zachować w pamięci to wyjątkowe spotkanie młodzieży obu diecezji.  Wierzymy, że stanie się ono inspiracją do rozwijania i realizacji wielu  wspólnych dzieł i inicjatyw w ramach działalności parafialnej i  bractw młodzieży prawosławnej.

Wspólne pielgrzymowanie młodzieży prawosławnej z dwóch krańców Polski poprzedzone było spotkaniem w formie zdalnej,  zebraniem Redaktorów Prawosławnych Mediów Internetowych – Głos Wiary, w którym uczestniczyła młodzież  zarządu Bractwa Młodzieży Prawosławnej z Lubina z jego opiekunem duchowym, ks. prot. Bogdanem Repełą i prawosławną młodzieżą z Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Dubinach, którego opiekunem jest ks. prot. Andrzej Busłowski. Media te prowadzone są z błogosławieństwa Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Jerzego, Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławsko-Szczecińskiego i Jego Ekscelencji biskupa hajnowskiego Pawła.

Głos Wiary online, to prawosławny portal, gazeta i radio internetowe, których inicjatorami są młodzi ludzie z Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Lubinie pod opieką ks. Bogdana Repeła, Do współpracy zaprosili już prawosławnych wiernych, a od pewnego czasu współpracują z młodzieżą prawosławną z Dubin, Hajnówki i okolic.

Wszystkim uczestnikom wspólnego wyjazdu życzymy, by przepełnieni duchową radością,  nową energią, witalnością i motywacją wrócili do codziennych obowiązków nowego roku szkolnego.

ks. Andrzej Busłowski
Zdj. ks. Bogdan  Repeła

Galeria