Warsztaty ikonograficzne dla dzieci i młodzieży

Warsztaty ikonograficzne dla dzieci i młodzieży


Nasza parafia organizuje warsztaty ikonograficzne dla dzieci i młodzieży w wieku 14-20 lat w dniach 15.09.2021r – 30.10. 2021r.

Zapisy do dnia 30.08.2021 r na adres mail parafiadubiny@op.pl lub pod nr. tel. 856822704.

Projekt  zakłada organizację. warsztatów ikonograficznych na rzecz działań wychowawczych dzieci i młodzieży z całej Polski, pielęgnowania dziedzictwa kulturowego Województwa Podlaskiego  w tym: rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz aktywnej formy spędzenia wolnego czasu, jak również promowania Województwa Podlaskiego – najbardziej zróżnicowanego województwa pod względem kulturowym i wyznaniowym w Polsce.

Młode osoby będą miały możliwość zintegrowania się oraz poznania warsztatu ikonopisarstwa, poznania wybranych technik i znanych ikonopisców, a także nauczenia się współpracy i wspólnego rozwiązywania problemów. Warsztaty odbędą się w sali parafialnej parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach. Zajęcia poprowadzi zastępca dyrektora Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim ks. Paweł Zabrocki. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat ikon, poznają techniki ich powstawania i wykonają własną ikonę Matki Bożej pod nadzorem ikonografa.

Zwieńczeniem projektu będzie wystawa prac po warsztatowych jako ukazanie wspólnego dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego. Warsztaty umożliwią wzajemne poznanie się i integrację środowisk różnych narodowości i wyznań. Organizacja warsztatów pozwoli dzieciom i młodzieży zgłębić wiedzę na temat ikony, technik jej powstania, sztuki sakralnej.

plakat_warsztaty-2021