Informacja o e-zapiskach

Informacja o e-zapiskach


Drodzy Bracia i Siostry
W obecnym czasie, w którym się znajdujemy szczególnie ważna jest modlitwa. Nie wszyscy możemy uczestniczyć na nabożeństwach cerkiewnych, i podać zapiski z imionami naszych najbliższych oraz tych którzy odeszli do Pana z nadzieją Zmartwychwstania.
Z tego też powodu istnieje możliwość przesłania pocztą elektroniczną imion za żywych lub zmarłych na adres:

parafiadubiny@op.pl

Imiona będą czytane na Świętych Liturgiach sprawowanych zgodnie z harmonogramem nabożeństw w naszej parafii.
Jeśli ktoś chce zostawić ofiarę, prosimy przesłać ją na konto:

Parafia Prawosławna w Dubinach
02 8071 0006 0008 1663 2000 0010  (tytułem:  ZAPISKA )


Jeśli Bóg pozwoli z części ofiar planujemy zamówić do naszej cerkwi w przyszłości ikonę Św. Męczennika Pantelejmona.

W ten sam sposób można poprosić o postawienie świeczki wysyłając na adres parafiadubiny@op.pl informację czy świeczka jest za zdrowie czy też za zmarłych, imiona w czyjej intencji mają być postawione, ile i jaki rodzaj świeczek. Mamy 4 rodzaje  świeczek w cenie: 2,5 zł, 3 zł, 5 zł oraz gromnice za 20 zł.

Ofiary za świeczki także można przesłać ww. na konto parafialne
(tytułem ŚWIECE CERKIEWNE)