Zajęcia z języka cerkiewno-słowiańskiego

Zajęcia z języka cerkiewno-słowiańskiego


19 marca w naszej parafii  odbyły się pierwsze zajęcia z języka cerkiewnosłowiańskiego dla dzieci i młodzieży. Inauguracja została rozpoczęta modlitwą. Następnie o. Andrzej Busłowski powitał wszystkich młodych uczniów oraz wyraził swoją radość z przybycia tylu chętnych osób. Zajęcia były przeprowadzone przez Patrycję Siemiacką. Na początku ukazała ona cele spotkań oraz formę pracy. Dzieci również miały możliwość poznania historii języka cerkiewnosłowiańskiego, wzbudziło to wielkie zainteresowanie, przejawiające się inspirującymi pytaniami do prowadzącej. Podczas tego spotkania wszyscy zostali zapoznani z alfabetem. Wspólna praca przejawiała się w pisaniu liter, robieniu  ćwiczeń oraz zabaw językowych. Cała grupa była zachwycona z możliwości uczestniczenia w takim przedsięwzięciu.

Patrycja Siemiacka

Zdjęcia