Galeria

Wycieczka do Białegostoku

Boże Narodzenie 2024

Kolędowanie

Bożonarodzeniowa paczka 2024

Rekolekcje duchowieństwa dekanatu hajnowskiego

II Kiermasz Świąteczny

Poświęcenie przydrożnych krzyży

Konkurs recytatorski „Poezja źródeł”

Walne zgromadzenie młodzieży Diecezji Warszawsko – Bielskiej

Kiermasz „Pod pokrowom Bożijej Matieri”

Fundusze na remont cerkwi parafialnej

Chór dziecięco-młodzieżowy w Nowym Berezowie

Zakończenie warsztatów pisania ikon w Dubinach

Nowe ikony w naszej cerkwi

Narodzenie Bogurodzicy

Warsztaty ikonograficzne

Święto Zaśnięcia Bogurodzicy

Pierwsza spowiedź

Pielgrzymka chóru dziecięco-młodzieżowego do Wilna

Pielgrzymka z Sokółki na Św. Górę Grabarkę

Święto Makawiejów 2023

Wręczenie promesy na dofinansowanie remontu zabytków

Spotkanie podsumowujące działalność chóru dziecięco-młodzieżowego

Uroczystości na Krynoczce 5-6 czerwca 2023

« z 2 »

Paschalna pielgrzymka młodzieży na św. Górę Grabarkę 2023

Występ chóru dziecięco-młodzieżowego na Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

Podpisanie umowy dotacyjnej na prace restauratorskie w naszej parafii

Paschalne uroczystości

Kiermasz wielkanocny

« z 2 »

Sprzątanie na Krynoczce

Wielkopostne spotkania dla dzieci i młodzieży – Życie monastyczne w Polsce

Wiosenne porządki przy kaplicy Bazylewskich

Blinowe spotkanie

Warsztaty „Miasto nocą”

Szlakiem prawosławia w stolicy

« z 2 »

„Sretienskije suboty” – warsztaty „Malarstwo witrażowe”

Dobowy cykl nabożeństw, cz. 3

Występ na „Wieczorze kolęd” w Dubinach

Hajnowskie Spotkanie z Kolęda Prawosławną 2023

Kolędowanie 2023

Dobowy cykl nabożeństw, cz. 2

Parafialny kiermasz bożonarodzeniowy