Nabożeństwa

Harmonogram nabożeństw luty 2023

4 lutego (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

5 lutego Niedziela o Celniku i Faryzeuszu
Godz. 9:00 Liturgia Św.

11 lutego (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

12 lutego Niedziela o Synu Marnotrawnym
Godz. 9:00 Liturgia Św.

14 lutego (wtorek)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

15 lutego (środa) święto Spotkania Pańskiego
Godz. 9:00 Liturgia Św.

18 lutego miasopustna roditielska subota
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
Godz. 8:00 Liturgia Św. i panichida

19 lutego Niedziela o Sądzie Ostatecznym
Godz. 9:00 Liturgia Św. i molebien dla dzieci i młodzieży z okazji Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej

25 lutego (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

26 lutego Niedziela Seropustna, Przebaczenia Win
Godz. 9:00 Liturgia Św. i wieczernia

Zapraszamy na nabożeństwa:

  • Sobota, godz. 17:00 – Wsienoszcznoje bdienije
  • Niedziela, godz. 9:00 – Liturgia Św.

W przeddzień wielkich świąt o godz. 17:00 sprawowane jest Wsienoszcznoje bdienije, zaś w sam dzień święta Liturgia Św. o godz. 9:00.

W ostatnią niedzielę każdego miesiąca, o godz. 17:00, w cerkwi parafialnej odprawiany będzie akatyst.

W niedziele od święta Zesłania Ducha Św. na Apostołów do święta Podwyższenia Krzyża Św. nabożeństwa są też sprawowane w cerkwi Śww. Braci Machabeuszów na Krynoczce:

  • godz. 9:00 – Liturgia Św.
  • godz. 17:00 – akatyst