IV Wieczór Wiejskich Chórów Parafialnych w Nowoberezowie

IV Wieczór Wiejskich Chórów Parafialnych w Nowoberezowie


Dnia 28 września odbył się w cerkwi filialnej św.ap. Jana Teologa w Nowoberezowie IV Wieczór Wiejskich Chórów Parafialnych. Wśród 12 chórów biorących udział w tegorocznej edycji, zaprezentowały się 3 chóry z naszej parafii: męski  i parafialny pod dyrekcją p. Krzysztofa Haponiuka oraz chór cerkwi śww. Braci Machabeuszów w Krynoczce pod dyrekcją p. Dawida Jakubowskiego. Nasi chórzyści zaśpiewali m.in. takie znane pieśni jak „Strannik”, „K Tiebie o Matier Preswiataja”, jak również mniej znane utwory: „Wiera wieczna, wiera sławna” czy „Pieśń Swiatomu Muczeniku Mładiencu Hawriiłu”.