Konkurs XVII Spotkania z Poezją w Języku Mniejszości Narodowych