Laureaci Międzynarodowy Konkurs Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej „Poezja źródeł” – dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych w literaturze pięknej.

Laureaci Międzynarodowy Konkurs Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej „Poezja źródeł” – dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych w literaturze pięknej.


W dniach 5-19 listopada 2020 r. po raz XV. z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski, w ramach Spotkań z poezją w języku mniejszości narodowych „Poezja Źródeł” odbył się Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej.
Konkurs został zorganizowany przez parafię prawosławną pw. Zaśnięcia NMP w Dubinach oraz doradcę metodycznego powiatu hajnowskiego. Ze względu na sytuację epidemiczną w tym roku Konkurs odbywał się w formie zdalnej.

Do Konkursu przystąpiło 84 uczniów szkół powiatu hajnowskiego (z Hajnówki, Białowieży, Orzeszkowa, Czeremchy, Dubin, Czyż) oraz z Białegostoku, Lublina, Radomia, a także z Wołkowyska i Kijowa.
W tegorocznej edycji uczestniczyli wyjątkowi goście z zagranicy – uczniowie ze szkół parafialnych działających przy parafiach prawosławnych na Białorusi i Ukrainie. Byli to uczniowie szkół parafialnych działających przy parafii p.w. śww. Metodego i Cyryla w Wołkowysku oraz z Miedzyparafialnego Centrum Duchowo-Edukacyjnego Apostołowie przy
Parafii 12 Apostołów z Kijowa. Duchowym opiekunem uczniów z Wołkowyska był ks. Aleksander Yuzwa, dziekan okręgu Wołkowyskiego, proboszcz parafii p.w. śww. Metodego i Cyryla w Wołkowysku. Natomiast opiekunem grupy uczniów z Kijowa była Pani Ałła Medwecka, Dyrektor Miedzyparafialnego Centrum Duchowo-Edukacyjnego Apostołowie. Uczestnictwo wspaniałych gości z zagranicy nie tylko ubogaca recytatorskie wystąpienia ale także stwarza możliwość wymiany doświadczeń i integracji, mimo odległości daje poczucie siły i jedności Prawosławia.
Przesłuchania konkursowe przebiegały w 6 kategoriach: przedszkoli, klas: I-III i klas IV-VI szkół podstawowych, klas VII-VIII szkół podstawowych, szkół specjalnych oraz ponadpodstawowych.

Jury pod przewodnictwem ks. mgr mitrata Sławomira Chwojko, koordynatora wizytatorów nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej w każdej kategorii przyznało poszczególne miejsca oraz wyróżnienia.
Uczniowie recytowali wiersze w języku rosyjskim, białoruskim, ukraińskim i polskim. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Wszystkim Uczniom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za przygotowanie się i udział w Konkursie.
Recytatorzy wspaniale przygotowali się do konkursu, pod opieką swych nauczycieli, rodziców, dziadków. Wszystkim tym, którzy wspierali uczniów w ich pracy serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Szczególnie dziękujemy Szanownemu Gronu Komisji Oceniającej za wielki trud oceny uczestników oraz wszystkim nauczycielom za współpracę.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie zaprezentują swoje wiersze podczas projekcji filmu „Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej”, który zostanie wyemitowany na portalu Cerkiew.pl w dn. 29 listopada br. o godz. 15.00.

Wszyscy Laureaci zostaną uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i upominkami, które zostaną przekazane na ręce ich opiekunów – nauczycieli.

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ks. mitrat Sławomir Chwojko, koordynator wizytatorów nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej
Członkowie:
Ks. prot. Mirosław Niczyporuk, wizytator nauczania religii prawosławnej Dekanatu Hajnowskiego, Diecezji Warszawsko-Bielskiej
Ks. prot. Andrzej Busłowski, wizytator nauczania religii prawosławnej Dekanatu Narewskiego i Kleszczelowskiego, Diecezji Warszawsko-Bielskiej
Pani mgr Anna Oksentowicz-Martyniuk, nauczyciel jęz. polskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce
Pani mgr Ewa Stepaniuk, nauczyciel jęz. rosyjskiego w Technikum Leśnym w Białowieży
nagrodziła następujących uczniów:

PRZEDSZKOLA
I MIEJSCE – Jakub Nesteruk, Przedszkole Nr 3 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk
II MIEJSCE – Zofia Golonko, Przedszkole Nr 5 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk
III MIEJSCE – Grzegorz Trzciński, Niepubliczne Przedszkole Prawosławne śww. Cyryla i Metodego w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Marzena Lubowicka, Ks. Mariusz Jurczuk
WYRÓŻNIENIA
Ivan Gorodeckij, Miedzyparafialne Centrum Duchowo-Edukacyjne Apostołowie przy Parafii 12 Apostołów, Kijów (Ukraina)
Nauczyciel przygotowujący: Pani Ałła Medwecka
Helena Konachowicz, Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Dworek w Lublinie
Nauczyciel przygotowujący: ks. Andrzej Konachowicz
Aleksandra Sidoruk, Szkoła Podstawowa w Czyżach
Nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka
Adam Bołtruczuk, Przedszkole Nr 2 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

SZKOŁY PODSTAWOWE KL I-III
I MIEJSCE – Anastazja Martyniuk, kl. III Szkoła Podstwowa Nr 2 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: ks. protod. Marek Maciuka
II MIEJSCE – Emilia Godlewska Szkoła Podstawowa Nr 4 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: ks. Jan Wołkowycki
II MIEJSCE – Jelizawieta Kasatkina, kl. III Miedzyparafialne Centrum Duchowo-Edukacyjne Apostołowie przy Parafii 12 Apostołów, Kijów (Ukraina)
Nauczyciel przygotowujący: Pani Ałła Medwecka
III MIEJSCE – Jakub Aleksiejuk, kl. III Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Anna Wawreszuk
III MIEJSCE – Michał Siemieniuk, kl. I Szkoła Podstawowa w Dubinach
Nauczyciel przygotowujący: Pani Irena Baczyńska
WYRÓŻNIENIA
Aleksandra Oniszczuk, kl. I Szkoła Podstawowa w Dubinach
Nauczyciel przygotowujący: Pani Irena Baczyńska
Aleksiej Dirsza, kl. I, Parafia prawosławna pw. św. św. Metodego i Cyryla Wołkowysk (Białoruś)
Nauczyciel przygotowujący: Ks. Aleksandr Yuzwa
Melania Surel, kl. II Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie,
Nauczyciel przygotowujący: Pani Ewa Surel
Anastazja Wasiluk, kl. III Niepubliczna Szkoła Podstawowa śww. Cyryla i Metodego w Białymstoku
Nauczyciel przygotowujący: Pani Ewa Siegień
Dominika Stepaniuk, kl. III Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: ks. protod. Marek Maciuka

SZKOŁY SPECJALNE
I MIEJSCE – Gabriel Rybaczuk, kl. III Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący Pani Magdalena Zabrocka

SZKOŁY PODSTAWOWE KL IV-VI
I MIEJSCE – Maria Aleksiejuk, kl. VI Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hajnówce Nauczyciel przygotowujący Pani Anna Wawreszuk
II MIEJSCE – Anna Zaft, kl. IV Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Wł. Syrokomli w Radomiu
Nauczyciel przygotowujący ks. Paweł Sidoruk
II MIEJSCE – Anna Yuzwa, kl.I V Parafia św. św. Metodego i Cyryla w
Wołkowysku (Białoruś)
Nauczyciel przygotowujący ks. Aleksandr Yuzwa
III MIEJSCE – Michał Zajkowski, kl. V Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący Pani Anna Wawreszuk
WYRÓŻNIENIA
Dawid Surel, kl. V Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie
Nauczyciel przygotowujący: Pani Ewa Surel
Łukasz Gwoździk, kl. VI Szkoła Podstawowa nr 4 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący ks. Jan Wołkowycki

SZKOŁY PODSTAWOWE Kl. VII – VIII
I MIEJSCE – Maria Wołosik, kl. VIII Szkoła Podstawowa w Białowieży Nauczyciel przygotowujący ks. Piotr Trochimczuk
I MIEJSCE – Natalia Busłowska, kl. VIII Szkoła Podstawowa Nr 4 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący Lilla Busłowska
II MIEJSCE – Anna Stepaniuk, kl. VII Zespół Szkolno- Przedszkolny w Czeremsze
Nauczyciel przygotowujący ks. Igor Ostapkowicz
II MIEJSCE – Barbara Nesterowicz, kl. VIII Zespół Szkolno- Przedszkolny w Czeremsze
Nauczyciel przygotowujący ks. Igor Ostapkowicz
III MIEJSCE – Paweł Aleksiejuk, kl. VIII Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący ks. protod. Marek Maciuka

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
III MIEJSCE – Małgorzata Golonko, kl. II; Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: ks. Andrzej Busłowski
III MIEJSCE – Rafał Holonko, kl. IV; Technikum Zespół Szkół Zawodowych w
Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący Pan Marek Ignaciuk

Konkurs „Poezja źródeł” został zrealizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków budżetu województwa podlaskiego. Przedsięwzięcie to mogło się odbyć dzięki wsparciu finansowemu i ofiarności sponsorów, którym serdecznie dziękujemy:
Fundusz Katechetyczny Warszawskiej Metropolii Prawosławnej
Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Dubinach
Kancelaria Notarialna Pan Marek Wasiluk
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SP. ZOO w Hajnówce
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce
Bank Spółdzielczy w Hajnówce

ks. Andrzej Busłowski