Niedziela „Prowodnaja”

Niedziela „Prowodnaja”


Tydzień po święcie Zmartwychwstania Pańskiego wspominamy wydarzenie opisane w Ewangelii św. Jana, jakim było spotkanie ap. Tomasza z Jezusem Chrystusem. Niedziela ta jest dniem, w którym Cerkiew przypomina wierzącym, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest wydarzeniem historycznym i dającym się sprawdzić empirycznie. Ap. Tomasz jest przykładem człowieka wytrwale poszukującego zrozumienia i pewności, człowiekiem, do którego osobiście przyszedł Chrystus i pozwolił mu dotknąć swego Zmartwychwstałego Ciała.

Tego dnia zgodnie z tradycją naszej lokalnej Cerkwi ma miejsce paschalne wspomnienie zmarłych. Z tego powodu w Niedzielę Antypaschy, 9 maja 2021 r. po Liturgii Św. w naszej parafii wznoszone były modlitwy za zmarłych. Nasza modlitwa nie miała jednak charakteru żałobnego. Zamiast smutku słyszeliśmy radosny troparion święta Zmartwychwstania Pańskiego, który daje nam żyjącym nadzieję, iż nasi bliscy także powstaną z martwych i wszyscy razem staniemy przed obliczem Zbawiciela.

Po Liturgii Św. zebraliśmy się w kaplicy Św. Ap. Tomasza (znanej jako Kaplica Bazylewskich) by wspomnieć ks. Parteniusza Bazylewskiego i jego bliskich spoczywających przy kaplicy, duchownych, którzy nieśli posługę w dubińskiej parafii oraz parafian, którzy usnęli w Panu.

Kontynuacja modlitwy miała miejsce na „starym cmentarzu”, gdzie zostały poświęcone groby spoczywających tam parafian.