Obchody Pięćdziesiątnicy na Krynoczce

Obchody Pięćdziesiątnicy na Krynoczce


W naszej parafii obchody Pięćdziesiątnicy mają szczególne znaczenie ze względu na uroczystości na Krynoczce. W poniedziałek 13 czerwca, w dniu Świętego Ducha, poranną Liturgię Św. i poświęcenie wody celebrowali księża Andrzej Busłowski i Marek Litwiniuk.

W godzinach popołudniowych na Krynoczkę, mimo niesprzyjającej aury, licznie zaczęli przybywać pielgrzymi, w tym piesza pielgrzymka z hajnowskich parafii.

Przed nabożeństwem całonocnego czuwania u wejścia do cerkwi śww. męcz. Braci Machabeuszów zwierzchnika Cerkwi Prawosławnej w Polsce, Jego Eminencję Wielce Błogosławionego Sawę, Metropolitę Warszawskiego i całej Polski oraz Jego Ekscelencję Pawła Biskupa Hajnowskiego powitały dzieci i młodzież dubińskiej Parafii, przedstawiciele władz samorządowych w osobach Starosty Powiatu Hajnowskiego Andrzeja Skiepko, Zastępcy Starosty Powiatu Hajnowskiego Joanny Kojło, Pani Wójt Gminy Hajnówka Lucyny Smoktunowicz, Przewodniczącego Rady Gminy Hajnówka Jarosława Kota, Rada Parafialna oraz proboszcz ks. prot. Andrzej Busłowski. Na nabożeństwie obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, Nadleśnictwa Hajnówka, Policji, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinach.

W godzinach wieczornych i nocnych służono akatysty. W nocnej Liturgii Św. uczestniczyli m.in. pielgrzymi z Białegostoku i okolic. Kaznodzieja ks. Walery Piotrowski w kazaniu podkreślił fundamentalne znaczenie obecności Ducha Świętego w życiu każdego wierzącego człowieka. Wielu spośród licznie zgromadzonych wiernych przystąpiło do sakramentu spowiedzi i Eucharystii.

We wtorek 14 czerwca świątecznej Liturgii Św. przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski oraz Biskup Hajnowski Paweł w asyście licznie przybyłego duchowieństwa. Na nabożeństwie obecni byli reprezentant Marszałka Artura Kosickiego pani Wiesława Burnos, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, pani Katarzyna Korycka Kierownik Referatu Mniejszości Narodowych w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce komisarz Adam Siegień, Nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka Mariusz Agiejczyk. Nabożeństwa śpiewem upiększał chór parafialny wspierany przez chórzystów okolicznych parafii.

Świąteczne uroczystości zakończyła procesja do źródełka i poświęcenie wody.

Jego Eminencja Metropolita Sawa zwrócił się do zebranych na uroczysku Krynoczka, mówiąc między innymi, że „w źródle Bożej Łaski, w żywej wodzie ludzie znajdowali i znajdują pocieszenie. Lubimy miejsca, w których objawiła się Chwała Boża i śpieszymy do nich nie zważając na trudności, niepogodę. Śpieszymy, by przyjąc ten dar, który Bóg darował naszej Cerkwi. Uroczystości takie jak dziś na Krynoczce służą wzmocnieniu naszej wiary w obliczu pokus i zła otaczającego świata. Prawosławie jest po to, by świadzyć Prawdę Bożą w świecie, który od Boga się oddala”.

Ks. proboszcz podziękował przybyłym gościom i pielgrzymom za wspólną modlitwę oraz wyraził wdzięczność wszystkim, kto pomógł w organizacji święta.

Zdjęcia