Występ na „Wieczorze kolęd” w Dubinach


Dnia 20.01 nasz chór dziecięcy wystąpił na ,,Wieczorze kolęd” w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach. W wydarzeniu wzięło udział  6 chórów z pobliskich miejscowości. Nasz chór zaśpiewał kolędy:  ,,W Wiflejemi nowina”, ,,Dobryj weczyr Tobi”, ,,Niczka ta radisna”,  ,, Radujtiesia wsi ludije” oraz ,,Niebo i ziemla”. Po występie wszyscy chórzyści udali się na słodki poczęstunek.  Patrycja Siemiacka Zdjęcia

Festiwal „Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną 2023”


12.01 nasz chór dziecięcy wziął udział w Festiwalu „Hajnowskie Spotkanie z Kolęda Prawosławną”. Podczas przesłuchań konkursowych chór wystąpił z kolędami „Radujtiesia wsi ludije” oraz ,,Niczka ta radisna”. Był to debiut naszych chórzystów na owym wydarzeniu. Występ wzbudził wiele pozytywnych emocji wśród dzieci. Chór zajął III miejsce w kategorii chóry dziecięco-młodzieżowe. Umożliwiło to wystąpienie 15.01 podczas koncertu galowego. Patrycja Siemiacka Zdjęcia

Kolędowanie


08.01 podczas drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia nasz chór niósł wspaniała nowinę kolędując w Dubinach. Mieszkańcy naszej parafii z chęcią przyjmowali młodych kolędników, częstując przy tym słodkościami i innymi domowymi wypiekami. Chórowi towarzyszyła dyrygentka, rodzice oraz opiekun duchowy ks. Andrzej Busłowski. W wykonaniu chórzystów wybrzmiały kolędy ,,Niczka ta radisna” oraz ,,Dobryj weczyr Tobi”. Nasz chór będzie kontynuował jeszcze kolędowanie za…

Chrystus się rodzi!


Z okazji świąt Narodzenia Chrystusa wszystkim parafianom i ich rodzinom składamy serdeczne życzenia zdrowych i błogosławionych świąt Narodzenia Chrystusa. Niech nowonarodzony Chrystus zagości w Waszych sercach i umacnia wszystkich w zdrowiu duchowym i cielesnym. Niech 2023 rok będzie błogosławionym przez Boga. Duchowieństwo parafii

Spotkanie tematyczne „Dobowy cykl nabożeństw”


Kolejne spotkanie na temat Liturgii Św. odbyło się 1 stycznia 2023 roku po akatyście przed ikoną z relikwiami św. Amfiłochiusza. Zebrani w sali parafialnej zapoznali się z historię i cechami charakterystycznymi drugiej części Liturgii Św. – liturgii katechumenów. Spotkanie na temat „III część Liturgii Św. – liturgia wiernych” odbędzie się 29 stycznia po akatyście. Zapraszamy. Zdjęcia