Otwarcie wystawy pt. „Radość dobrych uczynków – Święty Mikołaj Cudotwórca”.


Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski na przełomie kwietnia i maja br. nasza parafia zorganizowała  ogólnopolski konkurs plastyczny poświęcony dniu pamięci św. Mikołaja Cudotwórcy  pt. „Radość dobrych uczynków – Święty Mikołaj Cudotwórca.” Odbyły się także warsztaty online zorganizowane przez  doradcę metodycznego ds nauczania religii prawosławnej Lillę Busłowską podczas których nauczyciele i uczniowie otrzymali…

Dziesięć lat dyrygowania chórem…


Dnia 23 maja w naszej cerkwi obchodziliśmy 10-lecie prowadzenia chóru przez dyrygenta Krzysztofa Haponiuka i tak jak wszyscy wiemy bez dyrygenta nie ma chóru, tak też bez chóru nie ma dyrygenta, więc chórzyści też mieli swoje małe święto. Obecnie chór liczy kilkanaście osób, członkami chóru są amatorzy, pasjonaci muzyki cerkiewnej, osoby pracujące i uczące się. Na co dzień chór śpiewa…

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt: „Radość dobrych uczynków – święty Mikołaj Cudotwórca”


Parafia prawosławna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach zorganizowała  konkurs plastyczny poświęcony dniu pamięci św. Mikołaja Cudotwórcy  pt. „Radość dobrych uczynków – Święty Mikołaj Cudotwórca.” Odbyły się także warsztaty online podczas których nauczyciele i uczniowie otrzymali materiały i pomoce przydatne do konkursu. Konkurs odbywał się z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski. Tematem…

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY MUZYCZNO – WOKALNE


Serdecznie zapraszamy uczniów: przedszkoli szkół podstawowych, ponadpodstawowych, specjalnych do udziału w projekcie: „Nasza Krynoczka – muzyka źródeł. Przyjdź, zobacz, zaśpiewaj. Tradycja zachowana w kulturze regionalnego śpiewu okolic Puszczy Białowieskiej” – warsztaty muzyczno-wokalne, które odbędą się w dniach 24.05.202-11.09.2021. Warsztaty odbędą się przy parafii prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach ul. Szkolna 2. Koncert plenerowy odbędzie się w dniach 12.09.2021–30…

Niedziela „Prowodnaja”


Tydzień po święcie Zmartwychwstania Pańskiego wspominamy wydarzenie opisane w Ewangelii św. Jana, jakim było spotkanie ap. Tomasza z Jezusem Chrystusem. Niedziela ta jest dniem, w którym Cerkiew przypomina wierzącym, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest wydarzeniem historycznym i dającym się sprawdzić empirycznie. Ap. Tomasz jest przykładem człowieka wytrwale poszukującego zrozumienia i pewności, człowiekiem, do którego osobiście przyszedł Chrystus i pozwolił mu…