Święto Świąt


W sobotę 23 kwietnia ok. godz. 13:30 w Jerozolimie w bazylice Grobu Pańskiego ludzkość otrzymała ponownie dar Bożego błogosławieństwa w postaci Świętego Ognia. W paschalną noc przed połunoszcznicą Święty Ogień został przekazany na ręce proboszcza ks. Andrzeja Busłowskiego. Ogień ten rozświetlił łampady i świece w cerkwi. Świąteczne nabożeństwa rozpoczęły się od połunoszcznicy, po której Płaszczenica została wniesiona do ołtarza i…

Paschalna modlitwa za zmarłych


Drodzy bracia i siostry, okres paschalny to również czas, w którym wyznawcy prawosławia najczęściej spotkają się na cmentarzach. Jednak w tych dniach modlitwa nie ma charakteru żałobnego. Wspominając tych, którzy odeszli, wierni dzielimy się z nimi radością Zmartwychwstania. Modląc się nad grobami zmarłych, a zamiast modlitwy żałobnej, duchowni wypowiadają radosny troparion Święta Świąt. Na grobach, prócz zniczy, pojawią się też…

Paschalne nabożeństwa na Krynoczce


Tradycyjnie w naszej parafii w paschalny wtorek nabożeństwa odbywają się w świątyni na Krynoczce. O godz. 9.00 rozpoczęła się uroczysta Boska Liturgia celebrowana przez duchownych naszej parafii. Po Ewangelii ze słowem pouczenia do licznie zebranych w tym dniu wiernych zwrócił się ks. Marek Litwiniuk. Po zakończeniu Liturgii miała miejsce uroczysta procesja do cudownego źródełka przy którym zostało odprawione małe poświęcenie…

Wielkopostna pomoc


W Wielkim Tygodniu nasza parafia zorganizowała akcję dobroczynną. Produkty pierwszej potrzeby trafiły do najbardziej potrzebujących parafian oraz do uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie na terenie naszej parafii. Mamy nadzieję, że nasza pomoc choć w niewielkim stopniu umożliwiła obdarowanym godne przeżycie świąt Zmartwychwstania Pańskiego.