Zaproszenie na pielgrzymkę do Supraśla


W dn. 20 października jest organizowana autokarowa pielgrzymka do Monasteru w Supraślu. W programie pielgrzymki jest udział w Akatyście do Supraskiej ikony Matki Bożej oraz spotkanie z cyklu Supraskie Środy. Zgłoszenia do 15 października. Koszt pilgrzymki 20 zł. Zapisy w swieszcznom jaszczyku lub telefonicznie 85 682 27 04. Wyjazd: środa, 20 października godz. 16 z parkingu przy cerkwi w Dubinach.

Kolejny dzień warsztatów ikonograficznych


W naszej parafii zakończył się 3 dzień warsztatów ikonograficznych prowadzonych przez zastępcę dyrektora Prawosławnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim ks. Pawła Zabrockiego. Po krótkiej modlitwie uczestnicy przystąpili do nakładaniu koloru omoforu , jaśniejszych elementów szat i zaciemnienia ich. W przerwach potrzebnych do wyschnięcia warstw nakładanych barw uczestnicy mogli udać się na słodki poczęstunek. Dzisiejsze prace zakończyły się na etapie pierwszego…

Parafialne święto Narodzenia Bogurodzicy


Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny jest pierwszym świętem z grona 12 wielkich świąt w nowym roku liturgicznym. Dla prawosławnych wiernych jest to święto rodziny, dzień radości i nadziei, o których przepięknie mówią słowa troparionu śpiewane w tym dniu: „Narodzenie Twe, Bogurodzico Panno, obwieściło radość całemu światu, albowiem z Ciebie zajaśniało Słońce Prawdy, Chrystus Bóg nasz…”. Święto to jest dniem szczególnym…

Zaproszenie na podsumowanie warsztatów muzycznych


Serdecznie zapraszamy na spotkanie plenerowe 25.09.21r. o godz.11:30, które odbędzie się na kolejkach leśnych w Nadleśnictwie Hajnówka. Wydarzenie to podsumowanie warsztatów ,,Nasza Krynoczka-muzyka źródeł”.  W programie przewidziany jest krótki koncert pieśni ludowych oraz tradycyjnych, ognisko i poczęstunek.  Młodzi artyści uczyli się ich od czerwca do września, rozwijając przy tym swoje umiejętności muzyczne. Spotkania miały miejsce w sali  Bractwa przy parafii pw. Zaśnięcia…

Warsztaty ikonograficzne


We wtorek 14 września w naszej parafii rozpoczęły się warsztaty ikonograficzne. Zajęcia prowadził ks. Paweł Zabrocki – zastępca dyrektora policealnego studium ikonograficznego w Bielsku Podlaskim. Warsztaty rozpoczęły się specjalną modlitwą przed napisaniem ikony, następnie miała miejsce część teoretyczna. Uczestnicy zapoznali się z techniką pisania ikony i jej symboliką, po czym o. Paweł pokazał uczestnikom ćwiczenia ułatwiające nauczenie się kreślenia prawidłowych…