IV Wieczór Wiejskich Chórów Parafialnych w Nowoberezowie


Dnia 28 września odbył się w cerkwi filialnej św.ap. Jana Teologa w Nowoberezowie IV Wieczór Wiejskich Chórów Parafialnych. Wśród 12 chórów biorących udział w tegorocznej edycji, zaprezentowały się 3 chóry z naszej parafii: męski  i parafialny pod dyrekcją p. Krzysztofa Haponiuka oraz chór cerkwi śww. Braci Machabeuszów w Krynoczce pod dyrekcją p. Dawida Jakubowskiego. Nasi chórzyści zaśpiewali m.in. takie znane…

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego na Krynoczce


                Dnia 27 września Cerkiew prawosławna uroczyście obchodzi drugie święto z cyklu 12 wielkich świąt w roku liturgicznym – Podwyższenie Krzyża Pańskiego. Jest to jeden z kilku dni w roku poświęconych na oddawanie szczególnej czci Świętemu Krzyżowi.                 Świąteczne uroczystości rozpoczęły się w przeddzień od całonocnego czuwania sprawowanego przez proboszcza ks. Andrzeja Busłowskiego w asyście wikariusza ks. Marka Litwiniuka. Jest…

Święto Narodzenia Bogurodzicy


            W sobotę 21 września Cerkiew prawosławna uroczyście świętowała pierwsze święto z grona 12 wielkich świąt w nowym roku liturgicznym. Dla prawosławnych wiernych jest to święto rodziny, dzień radości i nadziei, o których przepięknie mówią słowa troparionu śpiewane w tym dniu: „Narodzenie Twe, Bogurodzico Panno, obwieściło radość całemu światu, albowiem z Ciebie zajaśniało Słońce Prawdy, Chrystus Bóg nasz…”.             Święto…

Parafialne Bractwo Młodzieży Prawosławnej


W piątek 6 września odbyło się spotkanie inauguracyjne parafialnego Bractwa Młodzieży Prawosławnej dla młodych dubińskich parafian. W cerkwi parafialnej  odsłużono molebień do patrona dzieci i młodzieży – Świętego Męczennika Młodzieńca Gabriela. Następnie w domu parafialnym odbyło się spotkanie organizacyjne. Młody człowieku, jeżeli chciałbyś aktywnie uczestniczyć w życiu Cerkwi prawosławnej, bliżej poznać innych młodych ludzi mieszkających w okolicy, pogłębić swoją wiedzę…


Chór tworzą parafianie od wielu lat uczestniczący w życiu swojej cerkwi poprzez śpiew podczas nabożeństw. W swoim dorobku ma nagranie dla 2 Programu Polskiego Radia Św. Liturgii na święto Świętej Trójcy. Brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, Międzynarodowym Przeglądzie Pieśni Paraliturgicznej w Siemiatyczach, Wieczorach Kolędniczych w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubinach, w Bielskich Wieczorach Muzyki Cerkiewnej oraz…