Paschalna modlitwa za zmarłych


Uwzględniając decyzje władz państwowych z dnia 24 marca b.r. z p.zm., dotyczące wprowadzenia stanu epidemii i ograniczenia udziału wiernych w nabożeństwach w cerkwi do 1 osoby na 15 m.kw., apelujemy do naszych wiernych o poważne potraktowanie ograniczeń oraz stosowanie się do nich. W związku z powyższym w naszej cerkwi maksymalnie podczas nabożeństwa może przebywać 17 osób. Zasada ta będzie przez…

ŻYCZENIA PASCHALNE


Drodzy Bracia i siostryz okazji Święta Zmartwychwstania Pańskiego życzymy Wam wszystkim błogosławieństwa Bożego, zdrowia, radości duchowej. Niech paschalne zwycięstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa rozbudzi w sercach nas wszystkich nadzieję, abyśmy nie poddali się zrozumiałemu poczuciu lęku, który przyniosła z sobą przeżywana epidemia.Mimo że nie możemy być wszyscy w tych radosnych paschalnych dniach w cerkwi łączymy się z Wami w modlitwach…

Informacja o nabożeństwach


Niniejszym informujemy, że od dnia 20 kwietnia br. wzwiązku ze stopniowym państwowym zdejmowaniemobostrzeń epidemiologicznych w cerkwi może przebywać 1osoba na 15 m2. Dotyczy to również uroczystościpogrzebowych. W związku z tym w naszej cerkwimaksymalnie podczas nabożeństwa może przebywać 17osób.Przypominamy wszystkim o obowiązkowym zasłanianiunosa i ust w miejscach publicznych.

Pamiątkowa płyta DVD pt. „ Chrystus się rodzi – do nas przychodzi”


Staraniem naszej parafii ukazała się pamiątkowa płyta DVD pt. „ Chrystus się rodzi – do nas przychodzi”.Zdjęcia i filmy na niej zawarte ilustrują zaangażowanie naszych najmłodszych parafian, młodzieży oraz Rodziców sercem wspierających aktywności grudniowo-styczniowego kalendarza parafialnego. Skupiały się one wokół przygotowań do Święta Bożego Narodzenia i jego radosnego przeżywania.Wśród wspomnianych wydarzeń na płytce zamieszczono takie przedsięwzięcia jak: spotkania w ramach…