Święto Świąt

Święto Świąt


W sobotę 23 kwietnia ok. godz. 13:30 w Jerozolimie w bazylice Grobu Pańskiego ludzkość otrzymała ponownie dar Bożego błogosławieństwa w postaci Świętego Ognia. W paschalną noc przed połunoszcznicą Święty Ogień został przekazany na ręce proboszcza ks. Andrzeja Busłowskiego. Ogień ten rozświetlił łampady i świece w cerkwi.

Świąteczne nabożeństwa rozpoczęły się od połunoszcznicy, po której Płaszczenica została wniesiona do ołtarza i rozpoczął się paschalny krestnyj chod.

W czasie nabożeństw jutrzni i Św. Liturgii licznie zebrani wierni modlili się przy śpiewie dwóch chórów: parafialnego pod kierownictwem Krzysztofa Haponiuka i dziecięcego pod dyrekcją Patrycji Siemiackiej.

Na zakończenie nabożeństw ks. proboszcz pozdrowił zebranych ze Świętem Świąt.

Zdjęcia