Panele fotowoltaiczne na domu parafialnym w Dubinach

Panele fotowoltaiczne na domu parafialnym w Dubinach


Dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku  w grudniu 2020 r udało się założyć panele fotowoltaiczne o mocy 6,45 KWp do produkcji prądu potrzebnego na plebanii parafii prawosławnej w Dubinach. Produkcja prądu na plebanii trwa od stycznia 2021 r. , Instalacja została założona na dachu budynku domu parafialnego. 

Dom parafialny to obiekt, w którym poza częścią mieszkaniową  znajdują się pomieszczenia socjalne będące miejscem  wielu inicjatyw parafialnych o charakterze społecznych z zakresu edukacji, kultury, życia religijnego. Mają tu miejsce  m. in. konkursy plastyczne, warsztaty, wystawy,  zajęcia dla dzieci i młodzieży, spotkania dla dorosłych w ramach prób chóru parafialnego. Korzystają z nich nie tylko parafianie, ale uczestnicy realizowanych przez parafię przedsięwzięć.

Cieszymy się z oszczędności związanych  z wydatkami na energię. Wyrażamy wdzięczność Jego Ekscelencji Biskupowi Hajnowskiemu Pawłowi,  Panu Wicemarszałkowi Województwa Podlaskiego Stanisławowi Derehajło i Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW mgr inż. Magdalenie Tymińskiej  za życzliwość i wsparcie. Dzięki tej pomocy nasza parafia mogła zrealizować ten projekt sprawnie, fachowo. Szacuje się, że oszczędności w wydatkach na energię (bardziej precyzyjnych danych po niespełna dwóch miesiącach jeszcze nie ma) mogą sięgać 95% rocznie.

Ks. Andrzej Busłowski