Paschalna pielgrzymka młodzieży na św. Górę Grabarkę

Paschalna pielgrzymka młodzieży na św. Górę Grabarkę


W dniach 19-21.05.2023 roku tradycyjnie już – w Monasterze św. Marty i Marii. odbyła się 44 Paschalna pielgrzymka młodzieży na św. Górę Grabarkę. Wydarzenie, stanowiące jeden z najważniejszych punktów w kalendarium młodzieżowego ruchu naszej Cerkwi. Naszą parafię reprezentowały 3 osoby. Była to doskonała okazja do zawarcia nowych znajomości z prawosławną młodzieżą z całej Polski, bliższego poznania Cerkwi i jej bogactwa. Uczestniczyliśmy we wspólnej modlitwie w „Sto pytań do…”, grupach dyskusyjnych i zajęciach terenowych.

ks. Andrzej Busłowski

Zdjęcia