„Poezja Źródeł” – dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych w literaturze pięknej

„Poezja Źródeł” – dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych w literaturze pięknej


Dnia 19 listopada (czwartek) 2020r w Parafii prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP w Dubinach odbędzie się podsumowanie XV Jubileuszowych Spotkań z poezją w języku mniejszości narodowych „Poezja Źródeł” – dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych w literaturze pięknej.

Konkurs odbywa się z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Realizowany jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Podlaskiego.

Do Konkursu zgłosiło się 84 uczniów wszystkich typów szkół z terenu powiatu hajnowskiego, a także z Białegostoku, Lublina, Radomia, Kijowa (Ukraina), Wołkowyska (Białoruś).

W bieżącym roku ze względu na sytuację epidemiczną Konkurs jest realizowany w formie zdalnej. Nagrania Laureatów zostaną wyemitowane na portalu cerkiew.pl (planowany termin 25-30 listopada).

Organizator:
Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia NMP w Dubinach

Współorganizatorzy:
Doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej
Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy Parafii Zaśnięcia NMP w Dubinach