Rekolekcje bożonarodzeniowe duchowieństwa Dekanatu Hajnowskiego

Rekolekcje bożonarodzeniowe duchowieństwa Dekanatu Hajnowskiego


W dniach 26–27 grudnia 2023 r., z błogosławieństwa Jago Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w naszej parafii odbyły się rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Hajnowskiego Diecezji Warszawsko–Bielskiej.

Wtorkowego wieczoru duchowni przystąpili do sakramentu pokuty. We środę o godzinie 9:00 rozpoczęła się św. Liturgia, której przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Podczas Liturgii kazanie wygłosił ks. prot. Aleksy Kulik, wikariusz Parafii p/w śww. Apostołów Piotra i Pawła w Lewkowie Starym. Kaznodzieja przywołując przykłady ze Starego i Nowego Testamentu zwrócił uwagę na to, iż miłosierny Bóg bezustannie otacza opieką lud Boży, wiernych Boga miłujących. W obecnym czasie realnym świadectwem tej troski są święte sakramenty, Boże działania, obecne w każdym istotnym momencie życia człowieka. Post bez świętych sakramentów pokuty i Eucharystii nie może spełnić swojego zadania, przygotowania nas do godnego powitania narodzonego Syna Bożego. Po zakończeniu św. Liturgii do zebranych zwrócił się Jego Ekscelencja biskup Paweł. W swoim słowie podkreślił między innymi fakt, iż tylko dzięki Bożej opatrzności mamy możliwość realizowania postawionych przed sobą celów. Bóg prowadzi nas przez post, którego zwieńczeniem jest święto Bożego Narodzenia. W tym wyjątkowym okresie Cerkiew Chrystusowa poprzez święte sakramenty pokuty i Eucharystii daje nam możliwość oczyszczenia swego umysłu, serca i sumienia a przede wszystkim realnego zjednoczenia się z Jezusem Chrystusem. Jego życiodajne Ciało i Krew czynią nas jednością. Biskup Paweł podziękował duchowieństwu i wiernym za wspólną modlitwę, spowiednikom za sumienne wypełnienie powierzonych im obowiązków. Następnie Jego Ekscelencja przekazał zebranym błogosławieństwo Jego Eminencji metropolity Sawy, który życzył duchowieństwu i wiernym Dekanatu Hajnowskiego spokojnych, wypełnionych dobrocią i modlitwą, pozostałych do końca tegorocznego bożonarodzeniowego postu, dni oraz radosnego świętowania Bożego Narodzenia. Jego Eminencja przekazał również słowa podziękowań za modlitewne wsparcie w trudnym czasie choroby. Na koniec, w imieniu duchowieństwa Dekanatu Hajnowskiego, ks. mitrat Sergiusz Korch, zastępca dziekana okręgu hajnowskiego, podziękował Jego Ekscelencji biskupowi Pawłowi za przewodniczenie rekolekcjom.

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: ks. Nikita Kazakiewicz