Remont parkanu

Remont parkanu


Prośba o wsparcie finansowe realizowanego remontu parkanu przy naszej cerkwi parafialnej

24 sierpnia b.r. rozpoczął się remont zabytkowego ogrodzenia – ściany zachodniej i północnej parkanu wokół cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach. Planowany termin zakończenia prac wyznaczono na listopad 2020r, ale wierzymy, że uda się wcześniej zakończyć te prace.

Podjęte prace remontowe dotyczą renowacji części zabytkowego ogrodzenia w formie muru kamiennego  nakrytego cementowym parapetem oraz bramki bocznej murowanej z cegły.  

Rozpoczęcie prac remontowych stało się  możliwe dzięki wsparciu i zaangażowaniu parafian, wielu ludzi, ofiarodawców  oraz dzięki  środkom z budżetu województwa podlaskiego  i Podlaskiego Konserwatora Zabytków. Pozyskane środki stanowią 75% kosztów remontu. To bardzo duże wsparcie dla naszej parafii, która nie jest w stanie wygenerować potrzebnej całej sumy. Jednak, aby te środki mogły być wykorzystane potrzeba   25% wkładu własnego Parafii – czyli potrzeba dołożyć z własnych, parafialnych  pieniędzy 40 tys. zł. W sumie pieniądze te pozwolą na wyremontowanie połowy parkanu.

Dzięki dotychczasowym ofiarom parafian i osób wspierających nasze prace w budżecie parafii udało nam się zebrać ok. 35% potrzebnej kwoty wkładu własnego. Niestety bardzo wiele nam jeszcze brakuje. Potrzeba  26 tys. zł. Jeśli nie zgromadzimy potrzebnych środków własnych niemożliwym będzie otrzymanie przyznanej kwoty na dotację od Podlaskiego Konserwatora Zabytków – 30 tys. zł, ponieważ warunkiem otrzymania przyznanej kwoty jest zakończenie i rozliczenie trwających prac.

Przed nami kolejny etap związany z remontem drugiej połowy parkanu. Jesienią należy rozpocząć aplikację o dotacje na ten cel, jednak również potrzeba będzie w tym zakresie wkładu własnego.

Dlatego prosimy wszystkich parafian, szczególnie tych, którzy jeszcze nie przekazali swej ofiary na remont parkanu o to, by wsparli do wielkie dzieło i dokonali wpłaty. W ciągu najbliższych tygodni musimy dokonać rozliczenia dotychczasowych prac. Mamy nadzieję, że wyrażana prośba spotka się z przychylnością większości Parafian i chętnych ofiarodawców. Parafia nie jest w stanie sama poradzić sobie z przeprowadzeniem tych  prac, dlatego liczymy na wsparcie.

Nr konta:
Parafia Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach
02 8071 0006 0008 1663 2000 0010

                   Za wszystkie ofiary – Spasi Hospodi!     

Proboszcz, ks. Andrzej Busłowski