Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce

Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce


Dnia 21.12.2019r reprezentacja bractwa w Dubinach wraz z opiekunem duchowym o. Andrzejem Busłowskim uczestniczyła w Walnym Zgromadzeniu Młodzieży Prawosławnej w Polsce, które miało miejsce w Supraślu. Spotkanie rozpoczęło się Świętą Liturgią, której przewodniczył Władyka Grzegorz. Następnie udaliśmy się na śniadanie, po czym nadszedł czas na obrady. Piotr Giegiel-przewodniczący bractwa w Polsce przywitał wszystkich przybyłych gości oraz przybliżył harmonogram naszego spotkania. Następnie głos zabrali Władyka Jakub i Władyka Grzegorz, którzy przypomnieli o tym jak ważne jest pielęgnowanie wiary wśród młodzieży. Następnie każda z diecezji przedstawiła rezultaty swojej pracy z minionego roku, najważniejszym jednak, było sprawozdanie zarządu centralnego, który jak się okazało prężnie działał. Przyszedł też czas na wybory uzupełniające. Skład zarządu centralnego powiększył się o dwóch członków-Małgorzatę Gawryluk oraz Pawła Żaka, którym serdecznie gratulujemy. Podczas Walnego Zgromadzenia został także przyznany order Honorowego Członka BMP w Polsce, otrzymali go Ekscelencja Abel, Arcybiskup Lubelski i Chełmski oraz Aleksander Wasyluk. Pod koniec obrad przyszedł czas na walne wnioski i dyskusję pomiędzy bractwami. Serdecznie dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tak ważnym dla bractwa wydarzeniu!

Autor: Aneta Cyruk