Walne zgromadzenie młodzieży Diecezji Warszawsko – Bielskiej

Walne zgromadzenie młodzieży Diecezji Warszawsko – Bielskiej


Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i Całej Polski, dnia 28 października 2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce Diecezji Warszawsko-Bielskiej.

W spotkaniu uczestniczyła 3 osobowa delegacja z naszej parafii ; Hanna Ostapczuk, Małgorzata Oniszczuk i Amelia Troc oraz ks. Andrzej Busłowski.

Po Świętej Liturgii celebrowanej w cerkwi Św. Męcz Dymitra w Hajnówce młodzi ludzie zebrali się w auli II Liceum Ogólnokształcącego z DNJB w Hajnówce. Tam do młodzieży ze słowem pouczenia zwrócili się arcybiskup bielski Grzegorz i biskup siemiatycki Warsonofiusz.

Przewodniczący BMP Diecezji Warszawsko – Bielskiej, odczytał sprawozdanie za ostatni rok działalności zarządu diecezjalnego, w którym wymienił osiągnięcia i wskazał nowe możliwości pracy z młodzieżą. Następnie Walne Zgromadzenie przyznało absolutorium pracy zarządu.

Odbyły się również warsztaty dla duchownych i młodzieży. Wspólnie spędzony czas pozwolił na lepszą integrację młodzieży oraz wymianę doświadczeń wśród duchownych, którzy na co dzień zajmują się trudną i wymagającą pracą z młodzieżą.

Zdjęcia