Zabawa choinkowa

Zabawa choinkowa


Dnia 26 stycznia 2020r. odbyła się zabawa choinkowa zorganizowana przez naszą parafię wraz z Urzędem Gminy Hajnówka, Gminnym Centrum Kultury w Dubinach i „Wioską Małego Osocznika”.

Uroczystość rozpoczęła się Świętą Liturgią odprawioną w cerkwi parafialnej przez proboszcza ks. Andrzeja Busłowskiego w asyście wikariusza ks. Marka Litwiniuka. Na zakończenie modlitewnego spotkania odsłużono  „molebień” w intencji dzieci, po którym ogłoszono wyniki konkursu plastycznego pt.: „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”.  Dalsza część uroczystości odbyła się w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach przy udziale tak zacnych gości jak Wójt Gminy Hajnówka Pani Lucyny Smoktunowicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinach Pani Aliny Ginszt i radnych Gminy Hajnówka Pani Moniki Skiepko i Pana Anatola Skiepko. Spotkanie poprowadziła dyrektor placówki Pani Mariola German-Pietruczuk.  Po słodkim poczęstunku wszyscy zebrani z zaciekawieniem obejrzeli przedstawienie pt. „Choinka” w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dubinach. Dzieci zostały przygotowane przez matuszkę Anielę Litwiniuk i Panią Irenę Baczyńską. Spektakl miał na celu ukazanie ważnej roli pokory i dobroci w życiu każdego z nas. Na scenie zaprezentowały się również dzieci z parafialnego chóru, które pod kierunkiem Pani Patrycji Siemiackiej zaśpiewały kolędy.  Potem przyszedł czas na zabawę z animatorami. Dzieci mogły wykazać się swoimi zdolnościami tanecznymi i zręcznościowymi. W zabawie czynny udział wzięli również rodzice. Chyba jednak najbardziej wyczekiwanym punktem programu była wizyta Mikołaja, który wręczył dzieciom podarki.

Zabawa choinkowa odbyła się przy udziale sponsorów, którym serdecznie dziękujemy za wsparcie. Dziękujemy również wszystkim tym, którzy swoją pracą zaangażowali się w przygotowanie tej inicjatywy.